Mobilitetsplanlægning

Mobilitetsplanlægning er en samlet betegnelse for en række metoder til at ændre efterspørgslen på transport gennem adfærdspåvirkning.

Mobilitetsplanlægning - også kaldet Mobility Management - handler om at gøre det let og attraktivt at bruge bilen mere fornuftigt, kombinere forskellige transportformer eller skifte bilen helt ud med kollektiv trafik eller cykling og gang på de korte ture.

Kø og forsinkelse på vejnettet betyder tab af arbejdstid. Løsningen er ofte udvidelser af vejnettet. En mere effektiv løsning vil dog i mange situationer være en kombination af fysiske tilpasninger og mobilitetsplanlægning. Det giver økonomiske besparelser og en mere langsigtet planlægning.

Se vores Manual til Mobilitetsplaner

Via Trafik udfører også trafikanalyser med særligt fokus på effekterne af mobilitetspåvirkende tiltag.

Opgavetyper

  • Mobilitetsplaner for kommuner og regioner
  • Analyser af effekten af mobilitetspåvirkende tiltag
  • Trafikprognoser af fremtidig trafikintensitet ud fra påvirkning med mobilitetsplanlægning
  • Kurser i nedbringelse af transportsektorens CO2 udledning for kommuner og regioner

 

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 59 33