Parkering

Parkering spiller en central rolle i god byudvikling og trafikplanlægning.
Via Trafik har lang erfaring med parkeringsplanlægning og uformning af mange store parkeringsanlæg i ind- og udland - fra fastlæggelsen af den overordnede struktur til detaljeløsninger.
 
Vi har gennemført mange parkeringsanalyser og afdækket parkeringsbehov, betalingsvillighed, parkeringsadfærd mv. Vi har også formuleret parkeringsstrategier for såvel kommuner som private bygherrer.
 

Opgavetyper

  • P-registreringer, P-analyser, P-udbud og P-behov
  • Trafikmodeller/simuleringer til opstilling af P-scenarier
  • Kommunale parkeringsstrategier
  • Udformning af parkeringsanlæg
  • Detailudformning af ramper, cirkulationsprincipper mv.
  • Belægninger, inventar og beplantning
  • Optimering af parkeringskapacitet
  • Dimensionering af bom-, billet- og betalingssystemer
  • Dynamisk parkeringsinformation
  • Færdselsskiltning og –afmærkning, herunder myndighedsbehandling

 

Foto: Skovbrynet Station, 2011. Via Trafik.

Kontaktperson

Seniorpartner
Tlf.: 48 20 90 02