Sikre skoleveje

Vi skaber sikre skoleveje med en lang række virkemidler, herunder adfærdskampagner og fysiske anlæg.

Mange biler, aflevering af børn i travlhed blandet med cyklister og fodgængere, hvoraf nogle mangler erfaring, giver risikofyldt trafik.

Forholdene kan være kaotiske omkring skolerne. Det kan forbedres gennem fysiske ombygninger og justering af vejgeometrien. Men den største effekt kan opnås gennem adfærdsændringer, hvor mange flere cykler eller går til skole - og færre har så travlt med at aflevere børn fra bil og skynde sig videre til arbejde...

Via Trafik hjælper med at finde de mest effektive måder at forbedre trafikken omkring skolerne.

Opgavetyper

  • Skolevejsanalyser med web-baseret spørgeskema og kort, hvor skoleruter, utrygge steder samt elevernes adfærd kortlægges
  • Trafikpolitik på skolen, hvor skole, forældre og elever i fællesskab udarbejder plan for sikre og trygge skoleveje samt hensigtsmæssig adfærd i trafikken
  • Model til udpegning af trafikfarlige skoleveje, baseret på en lang række oplysninger om vejgeometri og trafikdata
  • Gå- og cykelbusser, hvor eleverne opfordres til at følges med andre elever til og fra skole
  • Konkurrencer og kampagner, der fx rettes mod at få flere til at cykle og flere til at bruge cykelhjelm
  • Skitse- og detailprojekter til fysiske ombygninger med øget trafiksikkerhed og tryghed for øje.

Sikker skolevej og sundt liv går hånd i hånd. Foto: Via Trafik, 2006.

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 59 33