Tilgængelighed for alle

Tilgængelighed for alle er adgang for alle uanset handicap, barnevogn og stok.
Via Trafik har stor erfaring i at indarbejde tilgængelighed i vej- og landskabsprojekter.
Vi stræber efter den bedste tilgængelighed med den nyeste viden på området. 
 
Fire tilgængelighedsrevisorer styrker dagligt indsatsen for øget tilgængelighed i vore projekter.
 
Vi medvirker også til at udarbejde vejregler for tilgængelighed for Vejdirektoratet og underviser i tilgængelighedsrevision på VEJ EU.
 

Opgavetyper

  • Tilgængelighedsrevisioner
  • Tilgængelighedsplaner, inkl. tilgængelighedspolitik
  • Registrering og/eller screening af tilgængelighedsproblemer
  • Kataloger og arbejdstegninger
  • Kurser, Via Trafik tilbyder kurser i tilgængelighed til uddannelsesinstitutioner og kommuner
  • Vejregelgruppen. VIA TRAFIK har en repræsentant i vejregelgruppen AG10, som udarbejder vejreglerne for tilgængelighed.

 

Helt nyanlagt tilgængelighedsløsning på Georg Brandes Plads i København.

Del af projekt: Bedre Bus til Nørre Campus, Via Trafik 2013.

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 90 09