Trafikanalyser

Hvis man skal løse et trafikproblem, er det som regel nødvendigt at kende problemets årsag og omfang.

Trafikanalyser kan fortælle hvor meget trafik, der kører på en vejstrækning eller i et kryds, hvor mange der kører for stærkt, eller hvilket transportmiddel, der anvendes til bestemte rejsemål mm.

Trafikanalyser benyttes ofte som grundlag for prognoser for fremtidig trafikstigninger og ved vurdering af konsekvenser for trafikmiljø og  fremkommelighed.

Opgavetyper

  • Trafiktællinger og hastighedsmålinger
  • Trafiksimuleringer og beregning af kapacitet og fremkommelighed
  • Nummerskrivnings- og videoanalyser
  • Interviews- og spørgekortanalyser
  • Specialanalyser i form af registrering af ventetider, rejsetidsregistreringer, kølængder, ekspeditionstider ved p-anlæg, mv.
  • Parkeringsanalyser

Analysernes formål og omfang planlægges i et tæt samarbejde med klienten således, at der sikres fuld overensstemmelse mellem analysens omfang og klientens behov.

Firmaet råder over et fast tællekorps med erfaring i trafikanalyser, men analyserne kan også gennemføres med anvendelse af fx studerende fra lokalområdet.

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 90 06