Trafikmiljø

Biltrafikken har stor indflydelse på miljøet omkring et vejanlæg.
Trafikken påvirker i høj grad borgernes livskvalitet og er ofte til debat i forbindelse med eksisterende og nye veje samt ved projekter for butikscentre, boligområder, industri og andet, der skaber trafik.
 
Før et projekt vedtages og gennemføres, er det ofte en forudsætning, at de trafikale og miljømæssige konsekvenser belyses. Det kan Via Trafik bistå med.
 

Opgavetyper

  • Trafikstøj, barrierer og luftforurening - beregninger og analyser
  • Trafiksikkerhed og fremkommelighed - scenarier og forslag
  • Miljøvurderinger, screeninger og VVM-analyser (Vurdering af Virkning på Miljøet)
  • Trafik og miljø handlingsplaner

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 90 06