Trafikplaner

En trafikplan er et godt værktøj for en større enhed, som ønsker et samlet trafikalt overblik over et givent område samt mål og strategier for udviklingen.
Ofte er det offentlige myndigheder, der benytter trafikplaner i forbindelse med byudvikling eller byplanlægning, men også større private organisationer og lign. kan have gavn af trafikplaner.
 
Trafikplaner kan fx omfatte uheldsbekæmpelse, skoleveje, trafikmiljø og parkering. I en samlet plan kortlægges problemerne og deres omfang, ligesom der opstilles visioner, mål og løsninger.
 
Trafikplaner udarbejdes som regel i samarbejde med borgere, politikere eller specifikke udvalgte interessenter.
Gennem dialog kan indsatsen prioriteres, så bestilleren opnår størst effekt i forhold til investeringen.
 

Opgavetyper

  • Overblik over problemer og deres omfang, herunder steder med mange uheld eller stor utryghed
  • Forslag til vision, målsætninger og indsatsområder
  • Konkrete projektforslag og anlægsoverslag
  • Forslag til øvrige indsatser udover de fysiske projekter
  • Prioritering af projekterne
  • Dialog med borgere og eventuelt specifikke interessenter
  • Involvering af politikere