Trafiksikkerhed

At kunne færdes i trafikken trygt og uden risiko for liv og helbred er af fundamental vigtighed for både samfund og individ.

Forbedringer af trafiksikkerhed og tryghed vil udover de åbenlyse menneskelige gevinster have store økonomiske gevinster for samfundet.

Via Trafik ser det som sin fornemste opgave at bidrage til øget trafiksikkerhed og tryghed gennem professionel rådgivning. Vi har udført langt over 100 trafiksikkerhedsrevisioner og gennemført en lang række anlæg, der har forbedret trafiksikkerheden markant.

Opgavetyper

  • Trafiksikkerhedsplaner, hastighedsplaner og trafiksaneringsplaner
  • Trafiksikkerhedsrevisioner- og inspektioner.
  • Systematisk ulykkesbekæmpelse og ulykkesanalyser.
  • Udpegning af sorte pletter og grå strækninger
  • Udpegning af utrygge steder
  • Beregninger af trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser og effekter
  • Trafiksikkerhedsgennemgang og forslag til forbedring af eksisterende anlæg
  • Trafiksanering, fartdæmpning og udformning af trafiksikre anlæg
  • Trafiksikkerhedskampagner
  • Sikre skoleveje

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 59 33