Trafiktællinger og -registreringer

Trafiktællinger og registreringer giver et præcist indblik i trafikmængder og rutevalg i et specifikt område i en given periode.

Trafiktællinger kan bruges til transport- og trafikplanlægning, vejdimensionering og -projektering i forbindelse med byudvikling og dimensionering af p-anlæg. Data fra trafiktællinger og -registreringer bruges også til trafikmodellering.

Trafiktællinger giver et præcist indblik i trafikmængden på et specifikt område i en given periode, fx i myldretiden eller over en uge.

Data opdeles typisk på biler, lastbiler, cyklister og fodgængere, men de kan specificeres yderligere som fx knallerter og varebiler og andet.

Vi kan varetage følgende opgaver:

  • Snittællinger med slanger. Anvendes til at time-registrere antallet af køretøjer  og hastigheder for at kunne beregnee ÅDT, HDT, gennemsnitshastigheder og spidstimer i begge retninger.
  • Krydstællinger med kameraer og avanceret software, som omsætter trafikmængden til data. Anvendes typisk til præcise krydstællinger, hvor alle svingbevægelser skal registreres.
  • Manuelle tællinger og registreringer. Fx mindre tællinger, nummerskrivning til analyse af trafikkens startpunkt/destination, observation af parkeringspladsers udnyttelsesgrad mm. 
  • Måling af rejsetider med GPS-loggere. Fx til at kortlægge, hvor flaskehalse og særlig træg trafik kan forekomme, før-/efter projektrealisering analyser eller kalibrering af trafikmodeller.

Kontakt områdeansvarlig og hør mere om vore ydelser og dine muligheder for at få afdækket trafikmængder og -mønstre. 

Kontaktperson

Koordinator for trafiktælling
Tlf.: 48 20 90 42