Trafikterminaler

Gode trafikterminaler skal kunne afvikle trafikken hurtigt, sikkert og problemfrit. Samtidig skal brugere imødekommes med gode adgangs- og venteforhold samt tydelig og vejledende information.
Indretningen af arealer for busser, taxa, cykler, parkeringspladser og kollektive passagerer skal koordineres nøje og tilpasses de lokale forhold. 
 
Det visuelle miljø og et højt service- og informationsniveau for passagererne er ligeledes vigtige elementer for moderne, effektive og attraktive trafikterminaler.
 
I udformningen af terminaler lægger Via Trafik stor vægt på at involvere alle relevante interessenter således, at alle ønsker indarbejdes så tidligt i projektet som muligt.
 
Takket være kompetente interne ressourcer inden for trafiksikkerhed,  tilgænglighed for alle og landskabsdesign sikrer vi, at trafikterminalen bliver et smukt og funktionelt byrum for alle.
 
Via Trafik udarbejder terminalprojekter for både nye og eksisterende trafikterminaler.
 
Vi anvender altid nyeste viden på området - herunder ITS-løsninger efter ønske og behov.

 

Opgavetyper

  • Helhedsplaner
  • Skitse- og detailprojekter
  • Forundersøgelser og projektevaluering
  • Skiftemønsteranalyser samt analyser af passagerers rejsevaner og tilfredshed
  • Udarbejdelse af ansøgninger til relevante puljer

Herover: Flintholm Station. Via Trafik er totalrådgiver for komplekst busprojekt i Vanløse, herunder ombygning af Flintholm Station, januar 2014.

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 07 22