Veje og cykelstier

Udformning af veje og cykelstier er afgørende for god funktionalitet, høj trafiksikkerhed og meget mere.

Vi skitserer og projekterer på bygherres ønsker og træffer de bedste valg med henblik på sikker og tryg trafik samt tilgængelighed for alle. Det sker ofte i respektfuld dialog med brugere og interessenter, hvilket er en forudsætning for holdbare og driftsvenlige løsninger.

Via Trafik har udarbejdet en lang række projekter for såvel nyanlæg af veje og stier, som ombygning og trafiksanering af eksisterende anlæg. Vi støtter op om det trafiksikre og tilgængelige projekt med en professionel landskabsarkitektonisk bearbejdning efter behov.

Opgavetyper

  • Rådgivning i alle stadier fra idéskitse til færdigt projekt
  • Trafiksaneringer med fokus på forbedret trafiksikkerhed og hastighedsdæmpning
  • Ombygning med henblik på tilgængelighed for alle
  • Ombygning og udvidelse af veje og kryds til fordel for forbedret fremkommelighed
  • Udformning af trygge og trafiksikre cykelstier langs veje og i eget tracé

Herover: Ishøj Station, rådhus og bycenter. Via Trafik har udført totalrådgivning på flere projekter i området.

 

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 07 23