Medarbejdere

Partnere

Seniorpartner
Teknikumingeniør
Telefon:
48 20 90 03
E-mail:
Seniorpartner
Civilingeniør
Telefon:
48 20 90 02
Seniorpartner
Civilingeniør
Telefon:
48 20 90 04

Kommunikation

Grafisk designer
Speciale i brugerinddragelse
Telefon:
4820 9000
Kommunikation & PR, Landskabsarkitekt, mdl
PQ, Tilbud og Konkurrencer
Telefon:
4820 9041
E-mail:

Administration

Administrativ medarbejder
Telefon:
48 20 90 00
E-mail:
Sekretær
Bogholder
Telefon:
48 20 90 00
Sekretær
Telefon:
48 20 90 07
E-mail:
Sekretær/bogholder
Telefon:
48 20 90 00
E-mail:

Anlægsingeniører

Anlægsingeniør
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 90 08
E-mail:
Anlægsingeniør
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 90 57
E-mail:
Byggeleder
Landskabsarkitekt
Telefon:
48 20 07 28
Anlægsingeniør
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 90 59
Anlægsingeniør
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 90 56

Trafikplanlæggere

Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 90 50
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 59 38
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
86 26 60 77
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 90 49
E-mail:
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 59 36
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 90 00
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 07 21
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 59 31
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 90 09
E-mail:
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 90 52
E-mail:
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 90 45
E-mail:
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 90 58
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 07 24
Trafikplanlægger
Teknikumingeniør
Telefon:
3020 8386
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
86 26 60 78
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 90 53
E-mail:
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 07 27
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 07 25
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 90 46
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
8626 6070
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 59 30
E-mail:
Koordinator for trafiktælling
Telefon:
48 20 90 42
E-mail:
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
86 26 60 79
E-mail:
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 07 23
E-mail:
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 90 05
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
4820 9000
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 90 06
E-mail:
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon:
48 20 07 22
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 90 40
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 59 37
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon:
48 20 59 33

Tekniske designere

Teknisk designer
Telefon:
48 20 07 26
Bygningskonstruktør
Telefon:
86 26 60 76
E-mail:
Teknisk designer
Telefon:
48 20 59 35
E-mail:
Teknisk designer
Telefon:
48 20 07 29
E-mail:
Teknisk designer
Telefon:
48 20 90 43
E-mail:
Teknisk designer
Telefon:
48 20 59 39
Teknisk designerelev
Telefon:
48 20 59 34

Studentermedhjælpere/Praktikanter

Ingeniørpraktikant
Stud. ing.
Telefon:
48 20 90 00
E-mail:
It medhjælper
Telefon:
48 20 90 00
It medhjælper
Telefon:
48 20 90 00

Teknisk medhjælpere

Teknisk medhjælp
Telefon:
48 20 90 00
Teknisk medhjælp
Telefon:
48 20 90 00
Teknisk medhjælp
Telefon:
48 20 90 00