Anders Dalum Nielsen

Anders Dalum Nielsen
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon: 
48 20 59 38
E-mail: 
  • Ansat i VIA TRAFIK fra 2010.
  • Examineret trafiksikkerhedsrevisor, 2013.
  • Vejingeniør i Gladsaxe Kommune, 2010.
  • Civilingeniør fra Aalborg Universitet med speciale i Byggeledelse, 2009.

Nøglekvalifikationer

Anders Dalum Nielsen blev i 2013 examineret Trafiksikkerhdsrevisor. Anders har ved sin ansættelse i Gladsaxe Kommune oparbejdet erfaring i kommunal sagsbehandling. Gennem studie og ansættelse i VIA TRAFIK og Gladsaxe Kommune har Anders opnået erfaring inden for planlægning og udførsel af vej- og trafikprojekter, og har bl. a. gennemført opgaver inden for følgende emner:

  • Trafiksikkerhedhedsrevision, herunder trafiksikkerhedsplaner, fartdæmpning, cyklistsikkerhed og kampagner.
  • Trafikanalyser, planlægning og udførsel af trafiktællinger, samt efterfølgende behandling af resultater.
  • By- og trafikudvikling, planlægning af trafikafvikling ved nyudvikling af byområder.
  • Projektering, skitseprojektering i AutoCAD og Microstation jf. Danske vejregler.
  • Signalteknik, planlægning, drift og vedligehold af signalanlæg