Christina Merwald Feldthaus

Christina Merwald Feldthaus
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon: 
48 20 90 09
E-mail: 
 • Trafikplanlægger i VIA TRAFIK fra 2007
 • Projektlederudddannet, IDA's "Professionel Projektledelse del 1+2", 2013
 • Eksamineret tilgængelighedsrevisor, VEJ EU, 2008
 • Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i København med speciale i anlæg og miljø, 2007

Christinas særlige kompetencer er:

 • Projektledelse af anlægsprojekter fra registrering og analyse til projektering og udbud
 • Geometrisk udformning af signalregulerede kryds, rundkørsler, trafikterminaler, veje, stier, parkeringsanlæg vha. AutoCAD
 • Tilgængelighedsplaner, - screening og -analyser, samt registreringer
 • Tilgængelighedsrevisioner
 • Borgerinddragelse, herunder følgegruppe- og interessentmøder samt undervisning


Christina er desuden:

 • Sekretær i NVF´s faggruppe om Universelt Design (fra 2013)
 • Fagsekretær i Vejregelgruppen Tilgængelighed, Vejdirektoratet 2016-2019
 • Gæsteunderviser i tilgængelighed på Ingeniørhøjskolen i København
 • Arbejdsmiljørepræsentant i Via Trafik siden 2015