Lars Lykke Jensen

Lars Lykke Jensen
Trafikplanlægger
Teknikumingeniør
Telefon: 
3020 8386
E-mail: 
 • Projekt- og projekteringsleder, Via Trafik 2016

 

 • Trafiksikkerhedsrevisor siden 1998
 • Vej- og trafikingeniør i Rambøll 2000-2016
 • Vej- og trafikingeniør i Aarhus Amt 1991-2000
 • Vejingeniør, Aa. Lykke Jensen, rådgivende ingeniørfirma 1990-1991

Lars er senioringeniør Via Trafiks Aarhus afdeling

Lars har stor erfaring med projekt- og projekteringsledelse inden for trafikplanlægning og trafiksikkerhed, både som bygherre og som rådgiver. Han har arbejdet med projekter for private og offentlige klienter. Lars har særlig stor erfaring fra jyske projekter.

Lars har spidskompetencer inden for trafiksikkerhedsrevisioner, større signal- og trafiksikkerhedsprojekter, kapacitetsberegninger og trafikafvikling.

Lars er erfaren i hele projektkæden fra problemanalyse, screening, skitsering til hovedprojektering og udbud.

 

Lars Lykke Jensen har været trafikplanlægger, projekt- og projekteringsleder på en lang række opgaver inden for følgende emner:

 • Planlægning og gennemførelse af trafikanalyser, trafikprognoser samt kapacitetsberegninger og signalteknik
 • Nyanlæg og ombygning af kryds og signalanlæg (herunder FAT og SAT tests)
 • ITS
 • Vejgeometri
 • Skilte- og afmærkningsplaner
   
 • Overordnet trafik- og hastighedsplanlægning, masterplaner og trafikale handlingsplaner
   
 • Trafiksikkerhedsprojekter
 • Trafiksikkerhedsrevisioner

 

Lars har også erfaring med vejbelysning, sikre skoleveje, VVM-vurderinger (trafik) og meget andet.