Martin Kristian Kallesen

Martin Kristian Kallesen
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon: 
48 20 07 27
E-mail: 
  • Trafikplanlægger i VIA TRAFIK fra 2007.
  • Civilingeniør på Aalborg Universitet med speciale i vej- og trafikteknik, 2006.
Martin Kallesen har gennemført en lang række opgaver indenfor følgende emner:

Trafiksikre skoleveje

Skolevejsanalyser, forslag til lokal skoletrafikpolitik samt skitse- og detailprojekter til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje.

Trafiksikkerhed og systematisk ulykkesbekæmpelse

Trafiksikkerhedsplaner, sortpletudpegning, uheldsanalyser og trafiksikkerhedsprojekter for blandt andre Glostrup, Fredensborg, Hørsholm, Køge og Københavns kommuner.

Cyklistprojekter

Analyser, forslag til sammenhængende cykelstinet, stinetsplaner og cykelstiprojekter på skitse- og detailniveau.

Trafikanalyser

Martin har gennem en lang række opgaver fået indgående viden om planlægning og udførelse af trafiktællinger, nummerskrivningsanalyser samt spørgeskemaanalyser.

Herudover har Martin medvirket i en række projekt- og idekonkurrencer om by- og trafikplanlægning, heriblandt: Ny bydel for Helingborg H+ (vinderprojekt) samt Nørreport Station, Bycykelkonkurrencen og Metropolzonen i København.