Martin Neve

Martin Neve
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon: 
48 20 90 46
E-mail: 
  • Trafikplanlægger i VIA TRAFIK fra 2013.
  • Vej-EU: Vejloven, 2012.
  • Vejingeniør og trafikbestiller hos Brøndby Kommune, 2011.
  • Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i København, 2011.
  • Speciale: Cykelhandlingsplan for Roskilde Kommune, 2011.

Martins særlige kompetencer er:

  • Busplanlægning og fremkommelighed
  • Trafiksikkerhed og -tryghed
  • Cyklistforhold
  • Projektering

Igennem tidligere ansættelse i Brøndby Kommune har Martin også erhvervet sig erfaring inden for kommunal sagsbehandling samt indsigt i den politiske sagsgang.