Pernille Bruun

Pernille Bruun
Kommunikation & PR, Landskabsarkitekt, mdl
PQ, Tilbud og Konkurrencer
Telefon: 
4820 9041
E-mail: 

VIA TRAFIK 2013 -

Ansvarlig for Kommunikation & Fagansvarlig for Landskab & Byrum 

 • 2007-2013 Helsingør Kommune, projektleder i Trafik & Byrum
 • 2003-2007 Gribskov Kommune, projektleder i By og Byg
 • 1998-2003 Københavns Kommune, projektleder i Vej & Park
 • 1997 Cand. hort. arch. Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole
 
Nøglekvalifikationer:
  • Kommunikation & PR
  • PQ, Tilbud & Konkurrencer
  • Byrum & Landskab, herunder masterplaner
  • Projektledelse & Tværfagligt samarbejde
  • Analyse, Strategi & Konceptudvikling
  • LAR- og klimatilpasning

 Erfaring:

 • 2013- Via Trafik: PQ, Tilbud og Konkurrencer, Landskabsarkitekt på diverse vejprojekter, masterplan og projektleder på Strandpromenade i Hornbæk
 • 2007-2013 Helsingør Kommune, projekt- og byggeleder i Trafik & Byrum (helhedsplaner og lokalplaner, apteringsmanual, design af gader, p-pladser, blomsterbede og rehabilitering og renovering af historiske byrum og vandkunst)
 • 2003-2007 Gribskov Kommune, projektleder i By og Byg, Strategisk planlægning og fysiske anlæg (helhedsplaner & lokalplaner, byudvikling & byggemodning samt køb og salg af grunde)
 • 1998-2003 Københavns Kommune, projektleder i Vej & Park, Byrumskontoret (Kvarterløftplaner, Nørreport stationsområde, Opgraderng af vejene til Operaen m.m.)