Simon Birkebæk

Simon Birkebæk
Trafikplanlægger
Diplomingeniør
Telefon: 
48 20 90 06
E-mail: 
  • Trafikplanlægger i VIA TRAFIK fra 2001.
  • Eksamineret trafiksikkerhedsrevisor - VEJ EU, 2008.
  • Diplomingeniør med speciale i trafik- og byplanlægning fra Ingeniørhøjskolen i København, 2001.

Nøglekvalifikationer

Simon Birkebæk er specialist i trafiksimulering vha. VISSIM. Som trafikplanlægger hos Via Trafik, har Simon fået stor erfaring i at udarbejde trafikanalyser, -projekter og handlingsplaner samt med kommunal sagsbehandling og beslutningsprocedurer. Desuden har Simon gennemført en lang række opgaver indenfor følgende emner:
 
  • Beregning af trafikkapacitet, herunder vurdering og simulering af trafikafvikling vha. af programmet VISSIM
  • Opbygning og modellering af trafikmodeller i VISUM
  • Planlægning og gennemførelse af trafikanalyser og trafikprognoser
  • Geometrisk udformning af alle former for trafikanlæg, busterminaler, fartdæmpende veje og pladser vha. AutoCAD-systemer
  • Overordnet trafik- og hastighedsplanlægning, trafiksikkerhedsanalyser vha. MapInfo
  • Trafikanalyser af større virksomhedsomlægninger, herunder udarbejdelse af pendlerplan ved hjælp af Internetbaserede holdningsanalyser