Tina Flohr Karlsen

Tina Flohr Karlsen
Trafikplanlægger
Civilingeniør
Telefon: 
48 20 90 40
E-mail: 
  • Trafikplanlægger i VIA TRAFIK fra 2013.
  • Vejingeniør i Herlev Kommune, 2012.
  • Civilingeniør med speciale i by- og trafikplanlægning DTU, 2012.

Tina har gennnem erfaring fra Herlev Kommune et godt kendskab til kommunal sagsbehandling, herunder håndtering af borgerhenvendelser og servicering af politiske udvalg.

Tina har særlig erfaring med: 

  • Trafikanalyser
  • Planlægning af trafiktællinger, databehandling samt efterfølgende analyser
  • Fartdæmpning på veje
  • Trafiksikkerhed
  • Trafikale handlingsplaner