Samarbejde

Vi løfter i flok
null

”Vi er meget tilfredse med udkastet. Det inspirerede og satte en masse spørgsmål i gang.
Tak for tilsendte rapport og for en rigtig fin og givtig proces."

- Beate Warberg, formand E/F Søllerød Park

Kunden er i centrum, når vi løser trafikopgaver –  Mennesket er i centrum for vores virke

Det gode samarbejde udvikler bedre projekter og samfund.

Kommunikation og gensidig respekt for hinandens viden går hånd i hånd med det gode samarbejde.

Væsentligt for et godt samarbejde er et fælles afsæt og sprog. Derfor foreslår vi et opstartsmøde med rådgiverteam og klient (og evt. interessenter ved større projekter), hvor vi i fællesskab afdækker risikofaktorer, projektfaser, milepæle, tidsplan, snitflader mv. samt lægger grundlaget for et tillidsbaseret og åbent samarbejde. For større projekter udarbejder vi en kommunikationsplan (og evt. også en brugerinddragelsesprocesplan) i samarbejde med klienten.

Vi foreslår proaktiv evaluering af processen med klienten. Vi har god erfaring med evaluering ved hvert faseskift, for således kan vi undgå at trække evt. uhensigtsmæssigheder med i næste fase. Dermed styrker vi løbende kvaliteten af samarbejdet.

Men det vigtigste er, at vi giver hinanden rum og modtager alle udfordringer med åbent sind.

Udfordringer er vores motivation. Det gode samarbejde er vores værktøj. Resultatet er en fælles løsning.

Gensidig tillid er af største betydning for et vellykket resultat