Samarbejde

Vi løfter i flok
null

”Vi er meget tilfredse med udkastet. Det inspirerede og satte en masse spørgsmål i gang.
Tak for tilsendte rapport og for en rigtig fin og givtig proces."

- Beate Warberg, formand E/F Søllerød Park

Gode samarbejder giver bare bedre løsninger

Det gode samarbejde udvikler bare bedre projekter, og kommunikation og gensidig respekt for hinandens viden går hånd i hånd med det gode samarbejde. Vi mener derfor, at et fælles afsæt og et fælles sprog er væsentlige faktorer for et godt samarbejde. Derfor foreslår vi som udgangspunkt altid et opstartsmøde med rådgiverteam og klient (og evt. interessenter ved større projekter), hvor vi i fællesskab afdækker risikofaktorer, projektfaser, milepæle, tidsplan, snitflader mv. Det er også her, vi lægger fundamentet til et tillidsbaseret og åbent samarbejde. For større projekter udarbejder vi sædvanligvis en kommunikationsplan (og evt. en brugerinddragelses-procesplan) i samarbejde med klienten.

Vi har god erfaring med at evaluere ved hvert faseskift i de projekter vi er involveret i. På den måde undgår vi at trække eventuelle uhensigtsmæssigheder med ind i næste fase og ad den vej svække samarbejdet og kvaliteten af vores arbejde.

Gensidig tillid er af største betydning for et vellykket resultat!