Nyheder

Vi har allerede afholdt de første møder med Københavns Kommune om hvordan vi bedst muligt laver bedre byrum og klimasikring af Sallingvej....

Herlev Kommune skal forbedre trafikafviklingen i krydsene Herlev Ringvej+Mileparken+Kantatevej og Mileparken+Hørkær+Lyskær samt forbedre forholdene for cyklister, i form af cykelsti eller lignende. Baggrunden er den store stigning i antal boliger på Hørkær, herunder opførsel af ca. 200 nye boliger i Den Grønne Fatning på Hørkær, som øger...

I disse dage stiller et team, af vores dygtige trafikrådgivere, skarpt på de 14 lokaliteter, som udgør de kommende Metro-forpladser. Opgaven lyder på: Hjælp til screening af muligheder for placering af nye og flere cykelstativer end de allerede planlagte. ...

Hen over de næste seks måneder vil et team af eksperter i signaltekniske anlæg arbejde med fremkommelighed og trafiksikkerhed i de danske lyskryds. Via Trafik indgår et samarbejde med Aalborg Universitet omkring en videodatabehandling af uhensigtsmæssig/risikobetonet trafikantadfærd....

Godt nyt til alle cyklende Københavnere – Der findes simpelthen ikke bedre steder på planeten end København, hvis man gerne vil bruge rugbrødsmotoren til og fra arbejde. Det mener måneds magasinet Wired i hvert fald....

Gennem borgerundersøgelse på internettet, besigtigelse og interview med skoler tilbyder vi idéskitser til udvalgte trafiksikkerhedsprojekter i Greve Kommune. Trafiksikkerhedsplanen kommer til at fungere som et værktøj for prioritering af de kommende års indsatser på trafiksikkerhedsområdet....

Som led i planerne om forbedringer af Lokalbane- og S-togsløsninger til Hillerød Station, har Via Trafik samarbejdet med arkitektfirmaet Shønherr om at skabe et stationsområde med busterminal, der er trafiksikker, tilgængelig for alle, let at overskue, har en effektiv og robust trafikal funktionalitet, og som samtidigt fremstår moderne i det...

Thisted er en by under rivende udvikling. Og det er med stor glæde, at Via Trafik sammen med arkitektfirmaet SLA er med til at udarbejde en vi­sionær og sammenhængende Udviklings- og Infrastrukturplan for byen....

Se kort resumé af Byens Gulv konferencen her, hvor Via Trafiks projekt for Øresundssvej Strandpromenade i Hornbæk er nævnt på side 7 i Grønt Miljø 2017/2.

 

 

 

Via Trafik støtter Unicefs arbejde for bedre vilkår for alle verdens børn.

Projektet omfatter skitsering, konsekvensanalyser, hovedprojekt med udbud og anlæg:

Vi er nu færdige med rådgivning til Stigsborgs Havnefront. Byrådet har netop godkendt udviklingsplan for 1. etape. Se afsnit om vejstruktur og parkering her. Vi har også bidraget til udviklingsstrategien, se afsnit om mobilitet her.

Vi ser frem til, at Aarhus Kommune sender projekter i miniudbud under rammeaftale for levering af teknisk rådgivning og bistand, for vi er med på to af delaftalerne som hovedrådgiver: ITS-projekter (og signalanlæg) Simple planopgaver Og vi er tillige med som underrådgiver på endnu en delaftale: Komplekse planopgaver - hvor Niras er hovedrådgiver.

På Nørre Boulevard i Holstebro er der tæt trafik, særligt om morgen. Flere af uddannelsesinstituationerne har udvidet de senere år og der er desuden planer om en udvidelse af Nørre Boulevard skolen, hvilket vil give endnu mere pres på vejene.

Vi hjælper kommunen med at kortlægge utrygge steder omkring skoler, institutioner og ungdomsuddannelser. For at få brugernes oplevelser med, har vi afholdt workshop med skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune....

Den 12. marts 2007 blev Martin den niende ansatte i Via Trafik. I dag har Via Trafik 60 ansatte. Vi fejrede Martin med stor fælles frokost.

Tag godt imod vores nye ingeniør, Sean Klüver Larsen.