Aarhus trafikmodel - En multimodal model

Klient

Aarhus Kommune

Partnere

COH Aps

Fagområde

Trafikmodel
2018 – 2019

Via Trafik har rådgivet på opbygningen af en multimodal trafikmodel for Aarhus Kommune til brug i analyser omkring: Letbaner, busser, tog, fysiske vejprojekter og byudvikling.

Udover opbygningen af modellen, er oplandet også modelleret (Odder, Skanderborg, Faurskov og Syddjurs kommuner). Modellen er opbygget med basisår i 2016 ud fra plandata, TU-data, LTM (Landstrafikmodellen), signalinformation, køreplaner for kollektiv trafik, tællinger samt information omkring vejnet og kollektivnet.

Modellen kan beregne for 10 tidsperioder ligesom LTM, så der i fremtiden kan være en bedre sammenhæng mellem de to modeller. Tidsperioderne giver også
mere detaljeret informationen omkring trafikken i myldretiderne, end klassiske døgnmodeller. Dette gør modellen meget kompleks. Samtidig beregnes der overflytning mellem de forskellige transportmidler og turformål. I alle tidsperioderne beregnes der desuden krydsforsinkelser. Det nye zonesystem har detaljeret Aarhus Kommune i forhold til LTM, så beregningerne bliver mere nuancerede. Zonerne er opbygget på samme måde som i LTM eller som flere underzoner, så de to modeller kan dele grundlag. Modellen er allerede blevet brugt til beregning af den fremtidige letbane, bus- og vejnets-scenarier.

Vil du høre mere om projektet? Så kontakt:

Modellen er den største i Danmark. Den bliver udelukkende opretholdt af én kommune og er i omfang kun overgået af LTM og OTM.

0
%

Flere cases

Please follow and like us:
fb-share-icon