CASE:

Bedre Bus til Nørre Campus - Danmarks første BRT

Klient

Københavns Kommune

Partnere

Dines Jørgensen & Co.

Fagområde

Busfremkommelighed

Trafikmodel

Højklasse stoppesteder

Midlertidig trafikafvikling

2011 – 2014

Formålet var at etablere Danmarks Bedste Bus mellem Ryparken- og Nørreport Station til kollektiv trafikbetjening af byudviklingsområdet ved Rigshospitalet, Panum og Københavns Universitet.

Via Trafik har som totalrådgiver bistået Københavns Kommune med at projektere et højklasset BRT-projekt fra idé- og konceptudvikling til færdigt anlæg i alle projektets faser.

Projektet omfatter 3 km BRT (Bus Rapid Transit) tracé, hvor busserne kører i separate baner i midten af vejen. Som en del af projektet skulle projektstrækningens markante indfaldsveje- og kryds ombygges og opgraderes i forhold til afvikling, trafiksikkerhed, tilgængelighed og busprioritering. Samtidig er vejenes karakter som grønne alléer styrket med flere vejtræer.
Projektet er gennemført for i alt 130 mio. kr. og var færdiganlagt 3 måneder hurtigere end planlagt.

Team

0
%

af passagerne er tilfredse med projektet. Busserne kører 1-2 minutter hurtigere mellem Ryparken og Nørreport, og chaufførerne oplever færre stop og højere regularitet.

Flere cases

Please follow and like us:
fb-share-icon