CASE:

Belysningsprojekt under Sydhavn Station

Klient

Københavns Kommune

Partnere

Cowi Light

Fagområde

Tilgængelighed
Trafiksikkerhed
Cyklisme
2014 – 2017

Nyt lys på de sikre skoleveje i Teglholmen.

Belysnings- og landskabsprojekt omkring Sydhavn Station er en del af projektet: ’Sikre Skoleveje på Teglholmen" som Via Trafik har udført i totalrådgivning for Københavns Kommune.

Adgang, ophold og tilgængelighed er forbedret samtidig med, at ny pladsdannelse og belysning omkring stationen understøtter tryghed og trafiksikkerhed for skolebørn, studerende og øvrige trafikanter. Stoppestederne er optimeret ift. stationsadgangen. Samtidig er der etableret anlæg af nye fodgænger- og cykelkrydsninger samt busbaner, der forbedrer fremkommeligheden og adgang til kollektiv trafik ved Sydhavn Station. En station, der dagligt betjener ca. 6.000 rejsende. Ud over Sydhavn Station omfatter skolevejsprojektet også trafiksikkerheds- og tryghedsskabende tiltag på Sydbanestien omkring Sjælør station ved 5 meget trafikerede kryds. Desuden er der anlagt cykelsti og en ny beplantet allé på Borgmester Christiansens Vej.

Kontakt

Flere cases

Please follow and like us: