CASE:

Bilreduktion i Middelalderbyen

Klient

Københavns Kommune

Partnere

Schønherr
We Do Democracy

Fagområde

Analyse
Kortlægning
Parkering
Byrum og byliv
Terrorsikring
2018 – 2019

Københavns Kommune ønsker mindre biltrafik i Middelalderbyen.

Bilreduktion i Middelalderbyen. Via Trafik har lavet omfattende registreringer af køretøjer samt spørgeskemaundersøgelser blandt bilister.Københavns middelalderby er en helt særlig attraktion med gågader i et historisk miljø, mange butikker, caféer, restauranter, kulturelle tilbud, mange servicevirksomheder, uddannelsestilbud og boliger. Reducering af biltrafikken vil påvirke disse og en lang række andre forhold både i og udenfor middelalderbyen.

Som en del af opgaven gennemførte vi omfattende registreringer af køretøjer samt spørgeskemaundersøgelser blandt bilister, der parkerer på offentlige parkeringspladser i middelalderbyen. Undersøgelserne viser, at der er mange forskellige årsager til at køre ind i middelalderbyen. Den primære årsag er dog arbejdsrelateret.

Det er derfor afgørende, at se på, hvordan en reducering af biltrafikken kan bidrage til de historiske byrum og bylivet i området samtidig med at tilgængeligheden til området ikke forringes. Det betyder bl.a., at der ved begrænsning af biladgang bør kompenseres i form af bedre adgang for fodgængere og cyklister.

Herunder ses to mulige scenarier for reduktion i biltrafikken :

1) REDUCERET TRAFIK MED 40-50%

By med bedre forhold for fodgængere og cyklister.

Den trafikale reduktion vil kunne give en by med bedre forhold for fodgængere og cyklister. Eksempelvis vil færre kørebaner eller indsnævring af kørebaner, kunne give mere plads til fodgængere eller plads til cykelstier.

2) REDUCERET TRAFIK MED 75-85%

Cykel- og fodgængerprioriteret by.

Der vil med den trafikale reduktion kunne etableres flere cykel-gangprioriterede gader (gågader og stræder), ligesom der vil kunne etableres lege- og opholdsgader med plads til aktiviteter på vejarealer. Samtidig kan øvrige vejarealer indsnævres og give plads til bredere fortove og cykelstier, samt ophold, bylivs- og byrumsforbedringer.

Kontakt

Andre cases

Please follow and like us:
fb-share-icon