FAGOMRÅDE:

Formidling & Borgerinddragelse

Vi er specialiserede inden for online- såvel som offline borgerinddragelse og faciliterer blandt andet borgermøder og spørgeskemaundersøgelser.

Opgavetyper

  • Interessenthåndtering
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Interviewundersøgelser
  • Facilitering af workshops
  • Borgerinddragelse og dialogmøder
  • Kampagner og grafisk bearbejdning af informationsmateriale
  • Præsentationer og foredrag
  • Undervisning og kurser
  • Vejregler og vejledninger

Præsentationer & foredrag

Vi deltager ofte i konferencer og andre former for videndeling. Vi kommer også gerne ud og fortæller om vores projekter.

Undervisning & kurser

Sideløbende med undervisning på flere uddannelsesinstitutioner, afholder vi blandt andet kurser i tilgængelighed og trafiksikkerhed.

Kampagner

Ofte kan dyrt anlægsarbejde undgås ved at iværksætte en kampagne, der sætter fokus på problemområdet. Vi hjælper med at udpege områderne samt udforme indhold af kampagner.
De fleste trafikale tiltag starter på kommunalt plan langt væk fra slutbrugeren. Det er dog vigtigt, at brugeren er godt informeret gennem hele processen. Vi udarbejder informationsmateriale til alle dele af projekter i alle medier, trykte såvel som digitalt.

Workshops & borgermøder

Vi optimerer processen med lokal viden for at opnå større lokal accept og forankring af projekterne gennem målrettet borgerinddragelse. Det gør vi fx i forbindelse med: Utrygge områder, motivation til at springe på cyklen eller udpegning af skoleveje.

Interessenthåndtering

Hvem berøres af projektet? Busselskaber, grundejerforeninger eller lokale ildsjæle? Hvem det end er, hjælper vi med at udpege interessenterne forud for et projekt og sørger derefter for at inddrage dem i processen, så planerne kan gennemføres til alles tilfredsstillelse.

Vejregler

Som en del af vores passion for faget, deltager vi i flere vejregelgrupper, hvor vi er med til at sætte fokus på nye emner for vejreglerne.
Er der behov for præsentationsrapporter og formidling af komplekst materiale i et enkelt, visuelt sprog? Så tilbyder vi grafisk bearbejdning af rapporter, så de kan distribueres ud til borgere og slutbrugere.

Spørgekortanalyser

Spørgekortanalyser eller online-brugerinddragelse egner sig godt til at give et klart og hurtigt indblik i en given problemstilling. En online-undersøgelse vil altid være designet til det specifikke projekt, så vi kan drage mest mulig nytte af de indhentede informationer.

Kontakt

0
udpegninger

af utrygge lokaliteter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi hjalp Kommunen med at lægge en plan for at gøre skolevejene trygge og sikre for borgerne.

Cases

Please follow and like us:
fb-share-icon