CASE:

Byudvikling i Aalborg midtby

Klient

COBE Arkitekter

Rolle

Underrådgiver

Fagområde

Oplandsanalyse
Rejsetidsanalyse
Trafikalrågivning
2018

Aalborg Byråd vedtog i oktober 2018 ”Liv i Centrum” - en ny strategi for udvikling af Aalborg Midtby. Beslutningen blev blandt andet vedtaget på baggrund af vores trafikanalyser.

Kommunen ønsker at fredeliggøre den centrale del af Midtbyen omkring Nytorv og Østerågade for at skabe en sammenhængende kerne, hvor gågadeforløbene vil opleves som en helhed i højere grad end tilfældet i dag. I den forbindelse har det været nødvendigt at gentænke, hvordan Midtbyen bedst betjenes med kollektiv trafik fra gade– og byrum, som ligger umiddelbart uden for de ”traditionelle handels– og butiksstrøg”.

Visionen er, at der fortsat skal være en god dækning af midtbyen af kollektiv trafik samtidig med at omlægningen af bybusserne bruges som løftestang til at optimere byrummene i Aalborg Midtby. Helt konkret har Via Trafik kigget nærmere på nye mulige linjeføringer samt eventuelle trafikale konsekvenser heraf. På baggrund af analyserne har man indset, at der er gevinster at hente i den foreslåede omlægning af busnettet. Helt præcist hvordan det nye busnet skal se ud, er ikke endeligt fastlagt.

Kontaktperson

Aalborg vokser med

0

nye borgere hvert år! Det betyder også et øget pres på trafikken. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer den kollektive trafik med gode bæredygtige løsninger.

Flere cases

Please follow and like us:
fb-share-icon