CASE:

Flintholm Station

Klient

Københavns Kommune

Partnere

Dines Jørgensen & Co.
Tetraplan
Swarco

Fagområde

Trafikmodeller
Landskabsarkitektur
Tilgængelighed
Effektvurdering
2011 – 2014

Busprojekt med cykelstier og vejtræer

Flintholm Station betjener dagligt ca. 60.000 passagerer. Når Metro Cityringen åbner forventes det at antallet øges. Derfor er det væssentligt at sikre en bedre sammenhæng mellem tog, bus og metro. Dette gøres blandt andet ved at forbedre bussernes mulighed for at komme frem i trafikken.

Via Trafik var totalrådgiver på projektet for Københavns Kommune til bedre busbetjening i Vanløse, herunder Flintholm Station. Projektet omfatter blandt andet ni krydsomlægninger, heraf er det ene beliggende i Frederiksberg Kommune. Via Trafik har stået for procesplanlægning, signalstrategi, projektforslag, hovedprojekt, udbudsfase og anlægsøkonomi foruden dokumentation af anlæg. Vi har desuden været med til at lægge en plan for den midlertidige trafikafvikling i løbet af anlægsfasen

Team

0

passagerer krydser dagligt Flintholm Station

Flere cases

Please follow and like us:
fb-share-icon