CASE:

Førerløse busser på Køge Sygehus

Klient

Movia

Partnere

Metro Selskabet
Region Hovedstaden
Region Sjælland

Fagområde

Trafiksikkerhed
Tilgængelighed
Inddragelse
Fremtidens transport
Januar 2018 – April 2018

Vi kan løse mange kollektive trafikudfordringer i fremtiden med førerløse busser.

- Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland

Patienter kan snart køre med førerløs bus på Køge Sygehus.
Første trin i en række forsøg med førerløse busser i Region Sjælland er skudt i gang. Men hvordan optimerer vi bedst muligt trafiksikkerheden? Movia er, i samarbejde med Metroselskabet, Region Hovedstaden og Region Sjælland, gået i gang med at indsamle erfaringer med førerløs buskørsel. Det første trin bliver implementering af førerløs patientkørsel i vandrehallen på Køge Sygehus. Den førerløse bus vil med tiden erstatte den nuværende kørselsservice med bemandede elektriske vogne, som befordrer passagerer med nedsat bevægelighed gennem den ca. 500 m lange vandrehal.

Men hvad med sikkerheden?
Hvor hurtigt skal bussen køre? Hvordan kommer gangbesværede patienter sikkert af og på? Via Trafik er specialister i trafiksikkerhed og tilgængelighed, og blev i den forbindelse bedt om at facilitere en sikkerhedsworkshop hvor potentielle risikofaktorer blev gransket. Ved at inddrage hospitalets personale fik vi udpeget den sikreste rute gennem hospitalets vandrehal, uden om risikozoner som caféområdet, receptionen eller blodprøvetagning. Desuden fik vi udarbejdet forslag til tiltag, som kan optimere sikkerheden både indeni og udenfor bussen. Resultaterne danner et vigtigt grundlag for den ansvarlige operatørs videre sikkerhedsarbejde med førerløs patientkørsel.

Kontaktperson

Flere cases

Please follow and like us:
fb-share-icon