CASE:

ITS-projekter for Åboulevard og Jagtvej

Klient

Københavns Kommune

Fagområde

Trafikmodeller
ITS
Trafikledelse
Grøn mobilitet
2016 – 2017

Nye erfaringer med trafikledelse og ITS til at fremme grøn mobilitet og mindre trængsel fra to ’korridorprojekter’ for biler og busser i København.

Optimering af signalanlæg er et vigtigt initiativ under Københavns Kommunes plan for ITS, trafikledelse og grøn mobilitet. Kommunen ønsker at skabe bedre flow gennem byens trafiksignaler for at forbedre miljø, sikkerhed og fremkommelighed – og har derfor, i 2014, vedtaget en række servicemål for trafikken.

Effektvurderingerne fra før projektet blev udført, som er simulerede resultater af detailprojektet for de to linjer, viser overordnet, at bilister og busser opnår betydelige rejsetidsgevinster i spidstimerne - både i morgen- og eftermiddagstimerne og i flere retninger. Tilsvarende reduceres antal stop for bilisterne ligesom regulariteten for buslinje 8A forbedres i flere retninger. Servicemålene opnås for de fleste parametre under hensyn til de trafikale og fysiske bindinger for korridorerne, der medfører, at rejsetider, antal stop og regularitet varierer afhængig af retning og tidspunkt på døgnet.

Team

Flere cases

Please follow and like us: