CASE:

Konflikter i rundkørslen

Klient

Roskilde Kommune

Fagområde

Adfærdsstudie
Video-registrering
December 2018 – Marts 2019

Roskilde Kommune modtager ofte borger-henvendelser om ”nærved-uheld” i en 5-benet rundkørsel ved Helligkorsvej.

-

Roskilde Kommune har ønsket en vurdering af det generelle trafiksikkerhedsniveau i rundkørslen på Helligkorsvej, med særligt fokus på konflikter mellem biler og cyklister. På den baggrund har vi foretaget et adfærdsstudie af trafikanter i rundkørslen. Til analysen blev der opsat fem videokameraer, der filmede rundkørslen hen over to hverdage.

Vi anbefaler registrering med kamera frem for drone til denne type adfærdsstudie. Kameraet har nemlig den fordel, at det kan komme tættere på gadeniveau, så vi kan vurdere, om der reelt er tale om en konflikt. Videooptagelserne blev gennemset af en trafiksikkerhedsrevisor, som foretog en systematisk registrering og klassificering af trafikale konflikter i rundkørslen ud fra, hvordan trafikanterne reagerede under forskellige manøvrer og i møde med andre trafikanter. Desuden blev der foretaget stikprøver af biler og cyklisters hastighed i og omkring rundkørslen. Vi observerede især konflikter med højresvingende biler både ind- og ud foran medkørende cyklister.

Kontakt

mere end

0
rundkørsler

findes der efterhånden i Danmark, og flere kommer der til. Ombygninger af kryds til rundkørsler medfører ofte en god sikkerhedsmæssig gevinst. Sikkerhedseffekten
afhænger dog af bl.a. trafikantsammensætningen, hastighedsbegrænsning, uheldsmønster og design.

Flere cases