CASE:

Mikromobilitet i Gladsaxe Erhvervskvarter

Klient

Gladsaxe Kommune & Gladsaxe Erhvervsby

Fagområde

Mikromobilitet
Grøn transport
Bæredygtig trafik
jun. 2020 – dec.2021

Mikromobilitet i Gladsaxe.
Gladsaxe Kommune ønsker at få flere til at gå, cykle og bruge den kollektive trafik fremfor at bruge bilen, når de skal til og fra arbejde i Gladsaxe Erhvervskvarter.
Én af hjørnestenene i den ønskede grønne omstilling er Hovedstadens Letbane, som åbner i 2025.

Via Trafik har rådgivet Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Erhvevsby på opgaven. Det indebar blandt andet en kvantitativ rejsevaneundersøgelse, en oplandsanalyse og en kvalitativ interviewundersøgelse med de ansatte i kvarteret samt screening af vej- og stinet m.m.

Før en kommende mikromobilitetsservice i Gladsaxe Erhvervskvarter kan blive en succes, er der imidlertid forskellige barrierer, som må nedbrydes. Det kalder på en flerstrenget indsats. Det indebærer bl.a., at infrastrukturen tilpasses, så det er nemt, hurtigt og sikkert at færdes med mikromobilitetsløsninger ml. letbanestationerne og virksomhederne i erhvervskvarteret. Der skal desuden etableres mikromobilitetshubs i øjesyn og med få skridts afstand fra de kommende letbanestationer og interesserede virksomheder. Servicen bør integreres som en del af den kollektive trafik under DOT, så rejsekortet kan anvendes på den samlede rejse fra dør til dør, og der bør laves virksomhedsrettede tiltag, fx inddragelse af ansatte i designtænkningsforløb ift. valg af service/leverandør og placering af hubs og ved Mobility Management-tiltag i form af fx opstartskampagne, der skal få de ansatte til at benytte servicen.

Team

0
%

Ud af 114 respondenter angiver, at de forventer at bruge letbanen til arbejde, når den åbner i 2025.

Vores fagområder

Please follow and like us:
fb-share-icon