CASE:

Mobilitetsanalyser i København

Klient

Københavns Kommune

Partnere

Grøn mobilitet, Celis Consult, ICP, COH og Aaros Kommunikation.

Fagområde

Grøn mobilitet
CO2-reduktion
Mobilitet
Klima
Maj 2020 – december 2020

Københavns Kommune har et ønske om at være CO2-neutral i 2025. Via Trafik, hjælper kommunen med at synliggøre, hvordan dette kan muliggøres.

Via Trafik laver, i den forbindelse, mobilitetsanalyser for københavns Kommune.
Projektet indebærer 2 mobilitetsanalyser:
ANALYSE 1
”En grøn omstilling af trafikken”, der skal resultere i en detaljeret og implementerbar plan med tre forskellige scenarier for, hvordan CO2-udledningen fra vejtrafik i København kan reduceres frem mod 2025 med begrænset brug af anlægsmidler.
ANALYSE 2
”Reduktion af biltrafik og tung trafik i Indre by og brokvartererne”, der skal kortlægge, hvordan trafikken i Indre by og brokvartererne løbende kan reduceres, så Cityringen understøttes, og så der skabes plads til andre funktioner i byen.
Arbejdet med projektet er igangsat og forventes afsluttet ved årets udgang.

Team

0
%

eller mere af alle ture i København skal foregå på cykel eller med kollektiv trafik i 2025
(Kilde: Københavns Kommune)

Vores fagområder

Please follow and like us:
fb-share-icon