CASE:

Mobilitetsplan - Region Hovedstaden

Klient

Region H

Partnere

Fagområde

Cykelplaner
Busfremkommelighed
Borgerinddragelse
Mobilitetsplanlægning
2013 – 2014

I 2010 spildte borgerne i Region Hovedstaden hver dag 190.000 timer dagligt på at holde i kø. Den manglende fremkommelighed koster samfundet ca. 10 mia. kr. om året

- Copenhagen Economics

Mobilitetsplanerne er udarbejdet i tæt samarbejde med de tre rådhuscentre, der deltog i pilotprojektet. Ved hvert rådhus/rådhuscenter har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har bidraget til at vinkle såvel analyse som handlingsplan med henblik på at tilpasse projektet til de lokale forhold, ønsker og behov. Arbejdsgruppen har deltaget i en række workshops og stået for kommunikationen internt i deres egen organisation.

Rådhuset i Høje Taastrup Kommune og de to rådhuscentre i Helsingør Kommune blev udvalgt til at indgå i pilotprojektet. Rådhuscentrene adskiller sig betydeligt fra hinanden med hensyn til bl.a. placering i forhold til kollektiv trafik og udbud af parkeringspladser. De udgør derfor ideelle cases for pilotprojektet. Manualen indeholder anbefalinger til processen i form af en trin-for-trin-model. Modellen beskriver dels en rækkefølge for, hvornår de konkrete aktiviteter skal udføres og dels, hvornår interessenter og aktører bør inddrages i processen.

Kontaktperson

0
%
af de ansatte

kører i bil til arbejde. Ved at implementere tiltagene i de enkelte mobilitetsplaner er det vurderet, at andelen kan reduceres til 40 %

Flere cases