CASE:

Trafikløsninger til ny IKEA i København

Klient

IKEA

Partnere

Dorte Mandrup Arkitekter

Fagområde

Parkering
Trafikafviking
Juni 2017 – August 2019

Det er drømmen, at københavnerne skal cykle eller gå til det nye byrum, men der er også sat plads af til over 600 parkeringspladser

- Berlingske

Via Trafik rådgiver IKEA til nyt varehus i København. Vi har varetaget beregning og vurdering af de trafikale konsekvenser, udarbejdet ny infrastruktur, herunder en plan for varelevering og for bilister og cyklister. Desuden har vi udarbejdet forslag til trafikale afværgeforanstaltninger.

Sideløbende har vi bistået Dorte Mandrup Arkitekter ved udarbejdelse af masterplan for byudviklingsområdet. Masterplanen danner grundlag for lokalplanforslaget, der omfatter et samlet bygningsareal på 74.000 m2 til byudvikling af Kalvebod Brygge med hotel, boliger og IKEA. Lokalplanforslaget lægger op til at binde Købehavns indre by sammen med Sydhavnen gennem et grønt strøg. Det løber fra SEB’s hovedsæde hen over taget på det nye IKEA-varehus til Sydhavnen. Det vil fungere som et nyt rekreativt byrum hævet over støjen på Kalvebod Brygge og med udsigt over by og havn. Det nye IKEA forventes at stå færdigt i 2019.

Team

0
%

Af beboere på Vesterbro og i Sydhavnen bruger cykel til daglig. De skal alle kunne parkere ved det nye IKEA

Flere cases

Please follow and like us:
fb-share-icon