CASE:

Ny Istedgade

null

Klient

Københavns Kommune
null

Partnere

Andersen & Grønlund ApS
ÅF-lighting
Hansen & Henneberg
null

Fagområde

Signalprojektering
Vejprojektering
Cykelplaner
Parkering
Trafikafviking
Borgerinddragelse
null
2011 – 2015
null

Det er drømmen, at københavnerne skal cykle eller gå til det nye byrum, men der er også sat plads af til over 600 parkeringspladser

- Berlingske

Principperne for den nye Istedgade er:

- Hævede flader i alle kryds
- Gennemførte fortove, så de løber gennem alle sidegader
- Flere steder med niveaufri krydsning af Istedgade
- Træer, hvor det er muligt
- Bilparkering i sidegader og i begrænset omfang i selve gaden
- Fortovsudvidelser med nye bænke og affaldskurve
- Cykelstativer på hjørner af sidegader
- Cykelbaner nær busstop og lyskryds
- Nedsat hastighedsgrænse samt fuldt optrukket linje på hele vejen
- Ny identitetsskabende vejbelysning til markering af kryds

Team

Flere cases