CASE:

Odense Universitetshospital

Klient

Region Syddanmark

Partnere

Konsortiet Medic OUH

Fagområde

Trafikplanlægning
Trafikprognoser
Trafikmodeller
Trafikanalyser
Støjberegninger
2012 – 2017

Via Trafik indgår i et rådgivningsteam til “Konsortiet Medic OUH”

-

Projektet omfatter etablering af i alt ca. 282.000 m2 nyt samlet hospitals- og universitetskompleks. Hertil kommer infrastrukturen, som omfatter en stor intern ringvej, to nye adgangsveje, interne stier, ca. 2000 p-pladser til biler, ca. 3000 cykel p-pladser, linjeføring af ny Letbane med standsningssted

Parkeringspladser udlægges efter typen af parkanter. Vi sikrer trafiksikre stiforbindelser mellem parkeringspladser og indgange til hospitalet. Redningskøretøjer skal komme hurtigt frem til hospitalet med vigespor langs udvalgte veje og særlige indretninger af signalanlæg. Vi sikrer også en nødrute.
Vi har fokus på at fremme de bæredygtige transportformer, der fx omfatter gående, cyklende og kollektivt rejsende.

Kontaktperson

0
Facepalms

Cykelparkeringspladser skal etableres i kældre og på terræn og skal i videst mulig omfang placeres nær indgangene.

Flere cases