CASE:

Teglholmen - Sikker Skolevej

Klient

Københavns Kommune

Underrådgivere

Gottlieb Paludan Architects, Dines Jørgensen & Co., Tvilum Landinspektørfirma & Cowi Lys

Fagområde

Projekt- & projekteringsledelse
Vejprojektering
Signalkryds- & cykelstiprojektering
Midlertidig trafikafvikling
Borgerinddragelse
2014 – 2017

Formålet med Sikker Skolevejsvejsprojekt i Kgs. Enghave og på Teglholmen er både at forbedre forbindelser mellem bydele under udvikling og øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, især for cyklister.

-

Via Trafik har, som totalrådgiver, bistået Københavns Kommune i realisering af et stort Sikker Skolevejsvejsprojekt i Kgs. Enghave og på Teglholmen.

Projektet rummer også bedre busfremkommelighed for 3A på Enghavevej gennem flere kryds til Mozarts Plads samt optimering af stoppesteder ved trafikknudepunkterne ved Sydhavn- og Sjælør Station. Endelig har vi udarbejdet omfattende planer for trafikafvikling under udførelse for hhv. busser, biler, fodgængere og cykler i tæt samarbejde med byggeledelse og vejmyndighed.

Kontaktpersoner

0
%

Af beboere i Vesterbro og Sydhavnen bruger cykel til daglig.

Flere cases