CASE:

Trafikafviklingen omkring Indkildevej er forbedret

Klient

Aalborg Kommune

Fagområde

Vissim-trafiksimuleringer, signalgennemgang, droneoptagelse, skitseforslag, anlægsoverslag
2021

Aalborg Kommune har ønsket en analysere af trafikafviklingen omkring ”Indkildevej”, herunder skitsering og beregning af effekten af løsningsforslag til at forbedre trafikafviklingen.

TRÆNGSELSPROBLEMER I OMRÅDET OMKRING INDKIILDEVEJ
Trafikafviklingen mellem Hobrovej, Ny Nibevej, ”Indkildevej” (nu Hobrovej), Otto Mønsteds Vej, K. Christensens Vej, og nu senest Egnsplanvej/E45, har i en årrække givet anledning til store trafikale problemer. Dette er specielt midt på dagen og om eftermiddagen, hvor trafikken er mere intensiv som følge af trafik til/fra de mange butikker i områder. Byudviklingen i Aalborg forventes at medføre at afviklingsproblemerne vil blive større i de kommende år.
Via Trafik var rådgiver på et projekt for Aalborg Kommune med at analysere trafikafvikling omkring ”Indkildevej” herunder at skitsere og beregne effekten af løsningsforslag til at forbedre trafikafviklingen.
Indledningsvist blev der foretaget en signalgennemgang som affødte en række mindre justeringer med detekteringen i signalerne. Analysearbejdet viste, at signaloptimeringer ikke var tilstrækkelige til at løse afviklingsproblemerne.
HELHEDSORIENTEREDE LØSNINGSFORSLAG
Der blev opstillet en række løsningstiltag, hvis effekt blev vurderet ved hjælp af trafiksimuleringer i Vissim. Derefter blev der i et samarbejde med Aalborg Kommune opstillet to samlede løsningsforslag med udvalgte tiltag for hele analysevejnettet. Disse blev simuleret for både morgen- og eftermiddagsspidstimen i 2020 og 2030 samt som følsomhedsberegninger.
Det har været afgørende at opstille helhedsorienterede løsningsforslag. Derfor er opbygget en samlet trafiksimuleringsmodel i Vissim da analysestrækningen består af seks tætliggende kryds, hvor samspillet i signalerne mellem de enkelte kryds har stor betydning for den samlede trafikafvikling. En bedre trafikafvikling i nogle kryds betød fx nye afviklingsproblemer i nabokryds som nødvendiggjorde ekstra tiltag.
Løsningsforslagene indeholder både geometriske udbygninger og yderligere signaloptimeringer, herunder forlængelse af svingbaner samt ekstra svingbaner med pilsignaler.
Løsningsforslagene har en gavnlig effekt på trafikafviklingen i området. Samlet set medfører tiltagene en rejsetidsgevinst på ca. 10 % i eftermiddagsspidstimen med 2020-trafik og status quo i 2030 på trods af indregnede trafikstigninger. Efter 2030 forventes et trafikfald som følge af den 3. Limfjordsforbindelse.
De enkelte tiltag er skitseret og der er beregnet anlægsoverslag.

Team

0
%

i eftermiddagsspidstimen er den samlede rejsetidsgevinst i forhold til de tiltag, der er lavet med 2020-trafik og status quo i 2030 på trods af indregnede trafikstigninger.

Flere cases

Please follow and like us:
fb-share-icon