FAGOMRÅDE:

Trafikanalyser

Vi har specialister inden for alle trafikale analyser, prognoser for trafik og vurderinger af konsekvenser for trafikmiljø og fremkommelighed.

Opgavetyper

  • Trafikanalyser med konsekvensvurderinger og anbefalinger
  • Trafikmodeller i Visum, LTM, OTM og Compass
  • Trafiksimuleringer og beregning af kapacitet og fremkommelighed i Vissim
  • Fodgængersimuleringer i Vissim
  • Trafiksimulering af fremkommelighed for bus (fx BRT) og letbaner
  • Specialanalyser, fx ekspeditionstid ved P-anlæg, analyse af hastighed på strækninger og rundkørsler
  • Rejsemønstre vha. teledata eller nummerskrivning
  • Cykelkomfortanalyser
  • Parkeringsanalyser
  • Trafikstøjberegninger
Hvordan påvirkes trafikken af vejlukninger eller nye veje? Vi foretager trafikmodelberegninger som en makroskopisk model i programmet; PTV Visum.

Kapacitetsberegninger

Hvordan forventes trafikken at blive afviklet i fremtiden? Vi foretager konsekvensanalyser med vurdering af fremtidig trafikafvikling og behov heraf såsom udvidelse, signalregulering eller ombygning. I beregningerne indgår flere trafikantarter og resultaterne opgøres i bl.a. kølængder, forsinkelser og rejsetider.

Trafiksimuleringer

I VISSIM simuleres og optimeres trafikafviklingen igennem alle typer kryds. I simuleringerne indgår der et bredt udvalg af trafikantarter såsom biler, busser (BRT), lastbiler, letbaner og tog samt cykler. Udover kapacitetsberegninger, kan VISSIM bruges til en række specialopgaver, fx fodgængersimulering fra koncertsteder eller afvikling af biltrafik i parkeringsanlæg.

Rejsetidsanalyser (GPS med busser/biler)

Hvor lang tid tager det at køre fra A til B og opstår der forsinkelse undervejs? Vi laver effektvurderinger som f.eks. før-/efteranalyser med Bluetooth eller GPS for bl.a. busser, biler og cyklister.

Rejsemønstre (vha. teledata og nummerskrivning)

Hvordan bevæger trafikken sig i et større netværk? Og hvor stor en andel af trafikken er gennemkørende? Vi anvender teledata og nummerpladeregistreringer til at kortlægge rejsemønstre. Ved brug af teledata får vi et stort datagrundlag.
Hvor mange og hvor lang opholdstid holder bilerne parkeret? Hvor mange ledige pladser er der omkring spidsbelastning? Kan skiltning (evt. dynamisk)  afhjælpe for at undgå udvidelse af parkeringsarealet?

Cykelkomfortanalyser

Hvordan opleves komforten på cykelturen? Vi analyserer cykelruter med henblik på at vurdere komforten, som den opleves af cyklisten. Data indsamles ved at gennemkøre ruten flere gange på cykel, hvorefter vi danne overblik over belægningens tilstand.

Trafikstøjsberegninger

Hvad forventes støjniveauet at blive på boligernes facade i et nyt boligområde? Og overholdes de vejledende støjgrænser? Hvilken effekt har et støjreducerende slidlag (SRS-belægning) og en støjskærm, og hvor høj skal den være? Vi laver støjberegninger, der foretages i programmet SoundPlan og vises med konturkort og punktberegninger.

Kontakt

minimum
0

personer, eller derover anslåes at dø for tidligt på grund af støjgener i Danmark. Trafikken udgør en betydelig støjkilde. Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Cases

Please follow and like us:
fb-share-icon