CASE:

Trafiksikkerhed på Færøerne

Klient

Vága Kommune

Fagområde

Trafiksikkerhed

Skoleveje

Borgerinddragelse

2016 – 2017

Vi er glade for, at Vága Kommune bliver mere sikker, så byens beboere trygt kan bo og bevæge sig omkring.

- Eyðdis Hartmann Niclasen / Borgmester i Vága Kommune

Trafiksikkerhed er et af Via Trafiks kerneområder. Vi har udarbejdet en lang række trafiksikkerhedsplaner de senere år, både for små og store kommuner. Trafikulykker på Færøerne adskiller sig dog fra danske forhold. Eksempelvis er påkørsel af dyr en hyppig ulykkessituation på Færøerne.

Antallet af trafikuheld i Vága Kommuna er i de senere år faldet og i 2015 registrerede politiet 3 uheld. Antallet varierer en del mellem årene, hvorfor det er vanskeligt at bestemme hvor stor en del af faldet, der skyldes gode tiltag i kommunen, mere sikre køretøjer, eller om faldet skyldes naturlige udsving. Selvom det går den rigtige vej med trafiksikkerheden, sker der stadig trafikuheld i kommunen med alvorlige konsekvenser for de implicerede og pårørende.

Kontaktpersoner

Det vurderes at ca.

0
%

af alle færdselsuheld på Færøerne, forårsages af får.

Flere cases