FAGOMRÅDE:

Trafiktællinger & Registreringer

null

Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles.

- Albert Einstein

Kvalitet, kontrol, validitet og fleksibilitet er nøgleordene når Via Trafik udfører trafiktællinger og registreringer.
Via Trafik råder over det nyeste og bedste tekniske udstyr, samt et erfarent korps af medhjælpere til udførelse af trafiktællinger og registreringer, og vi udfører maskinelle og manuelle tællinger og registreringer af højeste kvalitet.

Vi har stor erfaring i alle opgavetyper, og tilvejebringer dine data sikkert og kvalitetssikret.

Opgavetyper

 • Krydstællinger med video
 • Snittællinger med gummislanger eller video
 • Manuelle tællinger af alle former
 • Droneoptagelser
 • Nummerpladeregistreringer (fx ift. gennemkørende trafik)
 • Parkeringsregistreringer (evt. med automatisk nummerpladegenkendelse )
 • Rejsetidsmålinger med GPS
 • Hastighedsmålinger
 • Registrering af kølængder
 • Adfærds- og konfliktstudier
 • Skolevejsanalyser
 • Interviews
Vi råder over 12 kameraer og benytter altid min. 2 i samme kryds. Vi kan registrere bevægelser fra og til alle retninger, samt klassifikation af forskellige trafikant typer. Vi udfører altid grundig og fyldestgørende kvalitetssikring af vores målinger.

Adfærds- & konfliktstudier

Vi foretager adfærds- og konfliktstudier ud fra video. Her bruger vi bla. Miovision, GoPro, eller droneoptagelser.

Droneoptagelser

Behov for overblik over rundkørsler eller andre komplicerede trafiksituationer? Vi benytter bla. droner til at foretage tællinger og registreringer af kø længder, kombineret tælling af f.eks. tilstødende T-kryds o.l.
Hvor hurtigt kører bilerne? Ved hjælp af videooptagelser og avanceret software kan vi lave hastighedsmålinger dér hvor slangeudlægning ikke er mulig eller valid.
Indenfor de sidste 12 måneder har vi udført mere end 500 tællinger. Vi har erfaring fra mere end 150 tællinger af cykler på bl.a. supercykelstier. Vi tilbyder upload til kMastra, evt omtællinger, excelrapporter. Vores resultater er altid igennem en grundig kvalitetssikring inden endelig overdragelse.

Manuelle tællinger & stopinterviews

Hvor mange passagerer kører dagligt med den lokale bus? Vi råder over et korps af dygtige tællere bestående af ingeniør praktikanter og studentermedhjælpere samt et eksternt tællerkorps, som vi har mulighed for at trække på ved større opgaver.

P-registreringer

Mangler der p-pladser, eller står pladserne ofte tomme? Vi tilbyder registrering af belægningsprocenten og/eller opholdstid. Registreringerne foregår enten manuelt med video eller automatisk med nummerpladegenkendelse.
Er der meget ærinde trafik på vejen? Vi tilbyder nummerregistreringer bla. til brug ved klassificering af veje. Ved højintensitet områder benytter vi diktafoner, og ved lavintensitet bruger vi papirskema.
Hvor er der potentiale for forbedringer af rejsetiden? Vi kan, bla. ved hjælp af GPS, foretage målinger af rejsetider for cykler såvel som bus eller bil.

Kontakt

0
%
Københavnere

eller flere, cykler dagligt til og fra arbejde. Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig med at registrere forholdene i din kommune.

Relaterede cases