FAGOMRÅDE:

Trafiktællinger & Registreringer

Kvalitet, kontrol, validitet og fleksibilitet er nøgleordene når Via Trafik udfører trafiktællinger og registreringer.
Vi råder over det nyeste og bedste tekniske udstyr samt et erfarent korps af medhjælpere til udførelse af trafiktællinger og registreringer.

Opgavetyper

 • Krydstællinger med video
 • Trafiktællinger og hastighedsmålinger
 • Snittællinger med gummislanger eller video
 • Manuelle tællinger af alle former
 • Droneoptagelser
 • Interviews og spørgekortanalyser
 • Droneoptagelser
 • Nummerskrivnings- og videoanalyser
 • Nummerpladeregistreringer (fx ift. gennemkørende trafik)
 • Parkeringregistreringer (evt. med automatisk nummerpladegenkendelse )
 • Rejsetidsmålinger med GPS
 • Hastighedsmålinger
 • Registrering af kølængder
 • Adfærds- og konfliktstudier
 • Skolevejsanalyser
 • Interviews
 • Trafiksikkerhedsrevision
 • Tilgængelighedsrevision
 • Trafiksikkerhedsanalyser

 

Via Trafik råder over et fast tællekorps med stor erfaring i trafikregistreringer.

Vi råder over 12 kameraer og benytter altid min. 2 i samme kryds. Vi kan registrere bevægelser til og fra alle retninger, samt klassifikation af forskellige trafikanttyper. Vi udfører altid en grundig og fyldestgørende kvalitetssikring af vores målinger.

Adfærds- & konfliktstudier

Vi foretager adfærds- og konfliktstudier ud fra video. Her bruger vi bla. Miovision, GoPro, eller droneoptagelser.

Droneoptagelser

Har du behov for at få overblik over rundkørsler eller andre komplicerede trafiksituationer? Vi benytter blandt andet droner til at foretage tællinger og registreringer af kø længder, kombineret tælling af fx tilstødende T-kryds med mere.
Hvor hurtigt kører bilerne? Ved hjælp af videooptagelser og avanceret software kan vi lave hastighedsmålinger dér hvor slangeudlægning ikke er mulig eller valid.
Indenfor de sidste 12 måneder har vi udført mere end 500 tællinger. Vi har erfaring fra mere end 150 tællinger af cykler på blandt andet supercykelstier. Vi tilbyder upload til kMastra, eventuelle omtællinger og excelrapporter. Vores resultater er altid igennem en grundig kvalitetssikring inden endelig overdragelse.

Manuelle tællinger & stopinterviews

Vi råder over et korps af dygtige tællere bestående af ingeniørpraktikanter og studentermedhjælpere samt et eksternt tællerkorps, som vi har mulighed for at trække på ved større opgaver. Så, hvis du eksempelvis vil vide, hvor mange passagerer, der dagligt kører med den lokale bus, hjælper vi gerne.

P-registreringer

Mangler der p-pladser, eller står pladserne ofte tomme? Vi tilbyder registrering af belægningsprocenten og/eller opholdstid. Registreringerne foregår enten manuelt med video eller automatisk med nummerpladegenkendelse.
Er der meget ærinde-trafik på vejen? Så kan vi tilbyde nummerregistreringer blandt andet til brug ved klassificering af veje. Ved områder med højintensitet benytter vi diktafoner og ved lavintensitet bruger vi papirskema.
Hvor er der potentiale for forbedringer af rejsetiden? Vi kan, ved hjælp af GPS, bl.a. foretage målinger af rejsetider for cykler såvel som bus eller bil.

Kontakt

0
%
af københavnerne

eller flere, cykler dagligt til og fra arbejde. Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at registrere forholdene i din kommune.

Cases

Please follow and like us:
fb-share-icon