CASE:

Vejle Trafiksikkerhedsplan 2018-2021

Klient

Vejle Kommune

Fagområde

Trafiksikkerhed

Cykelstrategier

Skoleveje

2017 – 2018

Cyklen skal være det attraktive valg i Vejle

- Lisbeth Wolters, Stadsarkitekt / Vejle Kommune

Vejle Kommune har gennem de sidste mange år arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Dette har resulteret i et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne.

Via Trafik har bidraget til en ny webbaseret trafiksikkerhedsplan for Vejle Kommune, med mål, visioner og fokusområder frem til 2021. Som et led i analysen har vi gjort status for trafiksikkerheden i kommunen sammenlignet med udviklingen på landsplan (uheldsanalyse). Derudover har vi kortlagt de største udfordringer omkring skolerne og er kommet med en handlingsplan for håndtering og prioritering af mindre anlægsprojekter, cykelstier og forbedringer af uheldsbelastede lokaliteter. Vi har afholdt flere workshops med cyklisme og skoleveje som omdrejningspunkt. Og vi har gennemført spørgeskemaundersøgelser for alle skoleelever. Trafiksikkerhedsplanen er et værktøj til at prioritere de kommende års indsatser på trafiksikkerhedsområdet.

Kontakt

0
%

stigning på Danmarks stejleste vej, som ligger i Vejle. Christian Winthersvej er så stejl, at det er forbudt at cykle ned af den.

Flere cases