CASE:

+Way på linje 500S

Klient

Movia, Region Hovedstaden

samt Brøndby og

Hvidovre kommuner

Partnere

ÅF Lightning & Cobe Arkitekter

Fagområde

Plusway

Byrum

Busfremkommelighed

Byudvikling

2019 – 2020

Drømmen er at understøtte byudviklingen ved at sikre en effektiv, regional busbetjening af de to udviklingsområder med en hurtig opkobling til Glostrup Station og Hovedstadens Letbane.

- Movia

Movia har, sammen med Region Hovedstaden, Brøndby og Hvidovre kommuner, undersøgt mulighederne for at forbedre forholdene for de mange eksisterende og ikke mindst potentielle passagerer på linje 500S fra Tranehaven i nord til Avedøre Holme ved CPH Business Park i syd, som strækker sig knap 9 km. Via Trafik har været hovedrådgiver på opgaven, der grundlæggende handler om at gøre det hurtigere og mere attraktivt at benytte kollektiv trafik i kombination med en rask gå- eller cykeltur. Desuden var ønsket fra Movia at levere et bud på en opgradering af infrastrukturen til gavn for buslinjens fremkommelighed, samt en forbedring af byrum omkring udvalgte og højt benyttede busstoppesteder.

I forbindelse med udarbejdelse af dispositions- og projektforslag blev deri efteråret 2019 gennemført en proces med inddragelse af buspassagerer og borgere ved de tre største knudepunkter: Avedøre Holme, Brøndby Hallen og Brøndby Strand Station.
Ved inddragelsesforløbet havde mere end 400 brugere mulighed for at komme med input og ønsker til forbedringer af
busstoppested samt det omkringliggende byrum.
Inddragelse foregik over flere dage og var centreret omkring et mobilt stoppested (POP-OP-BUS-STOP), som var indrettet med dialogmaterialer.

Team

0
min.

er den samlede rejsetidsgevinst på linje 500S pr. retning i myldretiden. Det skyldes bl.a. forskellige busfremkommelighedstiltag.

Flere cases

Please follow and like us:
fb-share-icon