Konflikter i rundkørslen

Vi har foretaget et adfærdsstudie af trafikanter i rundkørslen på Helligkorsvej i Roskilde Kommune. Kommunen ønskede en vurdering af det generelle trafiksikkerhedsniveau med særligt fokus på konflikter mellem biler og cyklister. Kommunen har nemlig modtaget flere henvendelser fra borgere, der har oplevet utrygge situationer.

Mindre biltrafik i middelalderbyen

Københavns Kommune ønsker at begrænse biltrafikken i middelalderbyen. Via Trafik har stået for opgaven med undersøge potentialer samt konsekvenserne ved at gennemføre forskellige niveauer af begrænset biltrafik i det historiske miljø.

Droneregistrering ved Gasværksgrunden

Vi gennemførte droneregistrering i forbindelse med en planlagt byudvikling på Gasværksgrunden i København. Droner giver mulighed for at opnå det overblik der tit mangles, når man står på jorden og skal observere flere steder på én gang.

Førerløs bus på Køge Sygehus

Via Trafik er specialister i trafiksikkerhed og tilgængelighed, og blev i den forbindelse bedt om at facilitere en sikkerhedsworkshop hvor potentielle risikofaktorer blev gransket.

Flintholm Station – Totalrådgivning

Flintholm Station betjener dagligt ca. 60.000 passagerer. Når Metro Cityringen åbner forventes det at antallet øges. Derfor er det væssentligt at sikre en bedre sammenhæng mellem tog, bus og metro. Dette gøres blandt andet ved at forbedre bussernes mulighed for at komme frem i trafikken.

Ny Amagerbrogade

Projektet omfatter borgerinddragelse, procesplanlægning og løsningskatalog med projektering, anlægsoverslag samt udbudsmateriale. Formålet er at gøre handelsmiljøet mere attraktivt, bl.a. ved at skabe bedre forhold for fodgængere og cyklister samt gode opholdsmuligheder, fx med mere plads og flere gadetræer. Endvidere får buspassagerer et højere serviceniveau ved stoppesteder.

Mobilitetsplan – Region Hovedstaden

I efteråret 2013 igangsatte Region Hovedstaden et pilotprojekt, der bestod i at udarbejde mobilitetsplaner for 3 rådhuscentre i regionen. På baggrunden af erfaringerne fra de tre rådhuscentre blev der udarbejdet en manual for implementering af mobilitetsplaner for rådhuse i andre kommuner.

Trafiksikkerhed på Færøerne

Selvom det går den rigtige vej med trafiksikkerheden på Færøerne, sker der stadig trafikuheld med alvorlige konsekvenser for de implicerede og pårørende. Se hvad vi har lavet af forbedringer i Vàga Kommune.