+Way på linje 500S

CASE:+Way på linje 500S Klient Movia, Region Hovedstaden samt Brøndby og Hvidovre kommuner Partnere ÅF Lightning & Cobe Arkitekter Fagområde Plusway Byrum Busfremkommelighed Byudvikling Tidslinie 2019 – 2020 Drømmen er at understøtte byudviklingen ved at sikre en effektiv, regional busbetjening af de to udviklingsområder med en hurtig opkobling til Glostrup Station og Hovedstadens Letbane.- MoviaMovia…

+Way for linje 500S er et tværfagligt projekt om, hvordan man forener busfremkommelighed, byrum og byudvikling.

Trafikafviklingen omkring Indkildevej er forbedret

CASE:Trafikafviklingen omkring Indkildevej er forbedret Klient Aalborg Kommune Fagområde Vissim-trafiksimuleringer, signalgennemgang, droneoptagelse, skitseforslag, anlægsoverslag Tidslinie 2021 Aalborg Kommune har ønsket en analysere af trafikafviklingen omkring ”Indkildevej”, herunder skitsering og beregning af effekten af løsningsforslag til at forbedre trafikafviklingen.TRÆNGSELSPROBLEMER I OMRÅDET OMKRING INDKIILDEVEJTrafikafviklingen mellem Hobrovej, Ny Nibevej, ”Indkildevej” (nu Hobrovej), Otto Mønsteds Vej, K. Christensens Vej,…

Trafikafviklingen er forbedret omkring Indkildevej i Aalborg. Via Trafik har været trafikrådgiver på projektet.

Aarhus trafikmodel – en multimodal model

Aarhus trafikmodel – En multimodal model Klient Aarhus Kommune Partnere COH Aps Fagområde Trafikmodel Tidslinie 2018 – 2019 Via Trafik har rådgivet på opbygningen af en multimodal trafikmodel for Aarhus Kommune til brug i analyser omkring: Letbaner, busser, tog, fysiske vejprojekter og byudvikling.Udover opbygningen af modellen, er oplandet også modelleret (Odder, Skanderborg, Faurskov og Syddjurs…

Aarhus trafikmodel - Via Trafik har hjulpet med opbygningen af Danmarks største trafikmodel.

Mikromobilitet i Gladsaxe Erhvervskvarter

Gladsaxe Kommune ønsker at få flere til at gå, cykle og bruge den kollektive trafik fremfor at bruge bilen, når de skal til og fra arbejde i Gladsaxe Erhvervskvarter. Én af hjørnestenene i den ønskede grønne omstilling er Hovedstadens Letbane, som åbner i 2025. Vi har lavet de indledende undersøgelser omkring potentialet i udbredelsen af mikromobilitet.

Mikromobilitet i Gladsaxe Erhvervskvarter

Mobilitetsanalyser og CO2-reduktion i København

Vi har hjulpet Københavns Kommune med undersøge, hvordan det er muligt at reducere CO2-udledningen fra Vejtrafikken. På baggrund af beregningerne har vi formuleret en mobilitetsplan, der kan skaleres på forskellige niveauer alt efter hvor stor en CO2-reduktion kommunen ønsker at arbejde hen imod.

Mobilitetsanalyser i København udarbejdes af Via Trafik med fokus på Grøn mobilitet, minimering af biltrafik, tung trafik og CO2-reduktion.

Tryghed for seniorer i Gentofte

Via Trafik har i samarbejde med Gentofte Kommune været med til at facilitere et forebyggende trafiksikkerhedsarrangement. Arrangementet var målrettet kommunens ældre borgere. Her var indbudt knapt 100 seniorer til en dag med undervisning, øvelser, synstest og meget mere.

Tryghed for seniorer i Gentofte. Via Trafik hjælper med at gøre de ældre borgere mere trygge.

Byudvikling i Aalborg midtby

Aalborg Kommune har vedtaget en ny strategi for Aalborg Midtby. Strategien består af fem initiativer og går blandt andet ud på at bydelen skal være en sund og bæredygtig bydel, hvor fodgængere og cyklister prioriteres og den kollektive transport fremmes. Vi har været med til at kortlægge hvordan man bedst muligt løser opgaven.

Byudvikling i Aalborg midtby. Via Trafik har bidraget til at Aalborg midtby bedst betjenes med kollektiv trafik fra gade– og byrum.

Droneregistrering ved Gasværksgrunden

Vi gennemførte droneregistrering i forbindelse med en planlagt byudvikling på Gasværksgrunden i København. Droner giver mulighed for at opnå det overblik der tit mangles, når man står på jorden og skal observere flere steder på én gang.

Konflikter i rundkørslen

Vi har foretaget et adfærdsstudie af trafikanter i rundkørslen på Helligkorsvej i Roskilde Kommune. Kommunen ønskede en vurdering af det generelle trafiksikkerhedsniveau med særligt fokus på konflikter mellem biler og cyklister. Kommunen har nemlig modtaget flere henvendelser fra borgere, der har oplevet utrygge situationer.

Bilreduktion i Middelalderbyen

Københavns Kommune ønsker at begrænse biltrafikken i middelalderbyen. Via Trafik har stået for opgaven med undersøge potentialer samt konsekvenserne ved at gennemføre forskellige niveauer af begrænset biltrafik i det historiske miljø.

Bilreduktion i Middelalderbyen. Via Trafik har lavet omfattende registreringer af køretøjer samt spørgeskemaundersøgelser blandt bilister.