Mobilitetsanalyser og CO2-reduktion i København

CASE:Mobilitetsanalyser i København Klient Københavns Kommune Partnere Grøn mobilitet, Celis Consult, ICP, COH og Aaros Kommunikation. Fagområde Grøn mobilitet CO2-reduktion Mobilitet Klima Tidslinie Maj 2020 – december 2020 Københavns Kommune har et ønske om at være CO2-neutral i 2025. Via Trafik, hjælper kommunen med at muliggøre dette.Via Trafik laver, i den forbindelse, mobilitetsanalyser for københavns…

Mobilitetsanalyser i København udarbejdes af Via Trafik med fokus på Grøn mobilitet, minimering af biltrafik, tung trafik og CO2-reduktion.

Tryghed for seniorer i Gentofte

Via Trafik har i samarbejde med Gentofte Kommune været med til at facilitere et forebyggende trafiksikkerhedsarrangement. Arrangementet var målrettet kommunens ældre borgere. Her var indbudt knapt 100 seniorer til en dag med undervisning, øvelser, synstest og meget mere.

Tryghed for seniorer i Gentofte. Via Trafik hjælper med at gøre de ældre borgere mere trygge.

Byudvikling i Aalborg midtby

Aalborg Kommune har vedtaget en ny strategi for Aalborg Midtby. Strategien består af fem initiativer og går blandt andet ud på at bydelen skal være en sund og bæredygtig bydel, hvor fodgængere og cyklister prioriteres og den kollektive transport fremmes. Vi har været med til at kortlægge hvordan man bedst muligt løser opgaven.

Byudvikling i Aalborg midtby. Via Trafik har bidraget til at Aalborg midtby bedst betjenes med kollektiv trafik fra gade– og byrum.

Droneregistrering ved Gasværksgrunden

Vi gennemførte droneregistrering i forbindelse med en planlagt byudvikling på Gasværksgrunden i København. Droner giver mulighed for at opnå det overblik der tit mangles, når man står på jorden og skal observere flere steder på én gang.

Konflikter i rundkørslen

Vi har foretaget et adfærdsstudie af trafikanter i rundkørslen på Helligkorsvej i Roskilde Kommune. Kommunen ønskede en vurdering af det generelle trafiksikkerhedsniveau med særligt fokus på konflikter mellem biler og cyklister. Kommunen har nemlig modtaget flere henvendelser fra borgere, der har oplevet utrygge situationer.

Bilreduktion i Middelalderbyen

Københavns Kommune ønsker at begrænse biltrafikken i middelalderbyen. Via Trafik har stået for opgaven med undersøge potentialer samt konsekvenserne ved at gennemføre forskellige niveauer af begrænset biltrafik i det historiske miljø.

Bilreduktion i Middelalderbyen. Via Trafik har lavet omfattende registreringer af køretøjer samt spørgeskemaundersøgelser blandt bilister.

Førerløs bus på Køge Sygehus

Via Trafik er specialister i trafiksikkerhed og tilgængelighed, og blev i den forbindelse bedt om at facilitere en sikkerhedsworkshop hvor potentielle risikofaktorer blev gransket.

Flintholm Station – Totalrådgivning

Flintholm Station betjener dagligt ca. 60.000 passagerer. Når Metro Cityringen åbner forventes det at antallet øges. Derfor er det væssentligt at sikre en bedre sammenhæng mellem tog, bus og metro. Dette gøres blandt andet ved at forbedre bussernes mulighed for at komme frem i trafikken.

Trafikanalyser - Dronefoto af Flintholm Station