Ny Amagerbrogade

Projektet omfatter borgerinddragelse, procesplanlægning og løsningskatalog med projektering, anlægsoverslag samt udbudsmateriale. Formålet er at gøre handelsmiljøet mere attraktivt, bl.a. ved at skabe bedre forhold for fodgængere og cyklister samt gode opholdsmuligheder, fx med mere plads og flere gadetræer. Endvidere får buspassagerer et højere serviceniveau ved stoppesteder.

Mobilitetsplan – Region Hovedstaden

I efteråret 2013 igangsatte Region Hovedstaden et pilotprojekt, der bestod i at udarbejde mobilitetsplaner for 3 rådhuscentre i regionen. På baggrunden af erfaringerne fra de tre rådhuscentre blev der udarbejdet en manual for implementering af mobilitetsplaner for rådhuse i andre kommuner.

Trafiksikkerhed på Færøerne

Selvom det går den rigtige vej med trafiksikkerheden på Færøerne, sker der stadig trafikuheld med alvorlige konsekvenser for de implicerede og pårørende. Se hvad vi har lavet af forbedringer i Vàga Kommune.

Trafiksikkerhed er et af Via Trafiks kerneområder.

Odense Universitetshospital

Sygehuset bliver det største sygehus i Danmark. Sammen med det sundhedsfaglige fakultet vil byggeriet samlet set svare til bykernen i en dansk provinsby. Via Trafik er med til at udforme infrastrukturen.

Teglholmen – Sikker Skolevej

Bedre busfremkommelighed for 3A på Enghavevej gennem flere kryds til Mozarts Plads samt optimering af stoppesteder ved trafikknudepunkterne Sydhavn St. og Sjælør St.

Trafiksikkerhedsplan i Vejle

Vi har kortlagt de største udfordringer omkring skolerne i Vejle Kommune og er kommet med en handlingsplan for håndtering og prioritering af mindre anlægsprojekter, cykelstier og forbedringer af uheldsbelastede lokaliteter. Alt sammen samlet i en webbaseret trafiksikkerhedsplan.

Trafiksikkerhedsplan for Vejle Kommune

Bedre Bus til Nørre Campus – Danmarks første BRT

Danmarks første Bus Rapid Transit-system! Projektet omfatter 3 km BRT tracé, hvor busserne kører i separate baner i midten af vejen. Samtidig er vejenes karakter som grønne alléer styrket med flere vejtræer.

Ny Istedgade

Via Trafik har medvirket i udarbejdelse af dispositionsforslag for ombygning af Istedgade til en Strøggade. I projektet har der været fokus på tryghed for cyklister, herunder tryghed i forhold til andre cyklister, sikre krydsningermuligheder for fodgængere og god fremkommelighed for busser og ambulancer.

Ny IKEA i København

Via Trafik rådgiver IKEA til nyt IKEA varehus i København. Vi har varetaget beregning og vurdering af de trafikale konsekvenser, udarbejdet ny trafikal infrastruktur, herunder for varelevering, bilister og ikke mindst for cyklister, foruden udarbejdet forslag til trafikale afværgeforanstaltninger.