Bedre Bus til Nørre Campus – Danmarks første BRT

Danmarks første Bus Rapid Transit-system! Projektet omfatter 3 km BRT tracé, hvor busserne kører i separate baner i midten af vejen. Samtidig er vejenes karakter som grønne alléer styrket med flere vejtræer.

Ny Istedgade

Via Trafik har medvirket i udarbejdelse af dispositionsforslag for ombygning af Istedgade til en Strøggade. I projektet har der været fokus på tryghed for cyklister, herunder tryghed i forhold til andre cyklister, sikre krydsningermuligheder for fodgængere og god fremkommelighed for busser og ambulancer.

Ny IKEA i København

Via Trafik rådgiver IKEA til nyt IKEA varehus i København. Vi har varetaget beregning og vurdering af de trafikale konsekvenser, udarbejdet ny trafikal infrastruktur, herunder for varelevering, bilister og ikke mindst for cyklister, foruden udarbejdet forslag til trafikale afværgeforanstaltninger.