Bedre Bus til Nørre Campus – Danmarks første BRT

Danmarks første Bus Rapid Transit-system! Projektet omfatter 3 km BRT tracé, hvor busserne kører i separate baner i midten af vejen. Samtidig er vejenes karakter som grønne alléer styrket med flere vejtræer.

Ølsted Station busvendeplads

Via Trafik rådgiver IKEA til nyt IKEA varehus i København. Vi har varetaget beregning og vurdering af de trafikale konsekvenser, udarbejdet ny trafikal infrastruktur, herunder for varelevering, bilister og ikke mindst for cyklister, foruden udarbejdet forslag til trafikale afværgeforanstaltninger.

Ny Istedgade

Via Trafik har medvirket i udarbejdelse af dispositionsforslag for ombygning af Istedgade til en Strøggade. I projektet har der været fokus på tryghed for cyklister, herunder tryghed i forhold til andre cyklister, sikre krydsningermuligheder for fodgængere og god fremkommelighed for busser og ambulancer.

Christiansholm/Papirøen

Christiansholm er et fantastisk beliggende byområde i hjertet af København som nabo til Christianshavn og Operaen og genbo til Kvæsthusmolen/Skuespilhuset/Amalienborg. Det har historiens vingesus over sig. I nyere tid har det været et kulturelt mødested med masser af liv og kendt for “Street Food” markedet. – Vi kalder det “Den kulturelle kronjuvel” og er inspireret deraf.

Ny IKEA i København

Via Trafik rådgiver IKEA til nyt IKEA varehus i København. Vi har varetaget beregning og vurdering af de trafikale konsekvenser, udarbejdet ny trafikal infrastruktur, herunder for varelevering, bilister og ikke mindst for cyklister, foruden udarbejdet forslag til trafikale afværgeforanstaltninger.