Bedre Bus til Nørre Campus – Danmarks første BRT

Danmarks første Bus Rapid Transit-system! Projektet omfatter 3 km BRT tracé, hvor busserne kører i separate baner i midten af vejen. Samtidig er vejenes karakter som grønne alléer styrket med flere vejtræer.

Ny Istedgade

Via Trafik har medvirket i udarbejdelse af dispositionsforslag for ombygning af Istedgade til en Strøggade. I projektet har der været fokus på tryghed for cyklister, herunder tryghed i forhold til andre cyklister, sikre krydsningermuligheder for fodgængere og god fremkommelighed for busser og ambulancer.

Christiansholm/Papirøen

Christiansholm er et fantastisk beliggende byområde i hjertet af København som nabo til Christianshavn og Operaen og genbo til Kvæsthusmolen/Skuespilhuset/Amalienborg. Det har historiens vingesus over sig. I nyere tid har det været et kulturelt mødested med masser af liv og kendt for “Street Food” markedet. – Vi kalder det “Den kulturelle kronjuvel” og er inspireret deraf.

Ny IKEA i København

Via Trafik rådgiver IKEA til nyt IKEA varehus i København. Vi har varetaget beregning og vurdering af de trafikale konsekvenser, udarbejdet ny trafikal infrastruktur, herunder for varelevering, bilister og ikke mindst for cyklister, foruden udarbejdet forslag til trafikale afværgeforanstaltninger.