Tak for deltagelse ved gå-hjem-mødet

Tak for deltagelseved gå-hjem-mødet om sikre skoleveje Tak for din deltagelse i vores gå-hjem-møde om sikre skoleveje. Vi var glade for, at så mange valgte at bruge en eftermiddag på at høre om vores arbejde med sikre skoleveje. Det var også interessant at høre om jeres erfaringer, og blive klogere på, hvordan vi skaber de…

Nye stærke Aarhus-kræfter i Via Trafik

Via Trafik Rådgivning er super glade for at byde vores nye markedschef, Michael W. J. Sørensen, velkommen. Michael starter den 1. april 2019 som markedschef i Via Trafiks Aarhusafdeling. Han kommer fra en stilling som afdelingsleder ved Transportøkonomisk institut (TØI) i Oslo, hvor han har arbejdet i snart 12 år. Først i seks år som…

Tilgængelighed i anlægs- og driftsfasen

Vil du have et bedre indblik i nogle af de barrierer, som færdselshandicappede møder i det offentlige rum? Og har du brug for nogle redskaber til at arbejde målrettet med udformning af god tilgængelighed både i endeligt projekt og under anlæg?   Vi tilbyder, sammen med Vej-EU, kurser for ingeniører, landskabsarkitekter og entreprenører. Læs mere…

Gå-hjem-møde. Sikre skoleveje

GÅ-HJEM-MØDE:Hvordan gør du din skolevej sikker? Vi har gennem de sidste mange år arbejdet kontinuerligt med at forbedre forholdene på skoleveje rundt om i landet. Vi vil meget gerne fortælle om nogle af de erfaringer, vi har gjort os i dette arbejde. Derfor byder vi velkommen til en spændende eftermiddag med relevante oplæg og diskussioner.…

Vi byder velkommen til Pablo Celis

Den 1. december starter Pablo Celis i Via Trafik. Vi glæder os til at få ham som kollega, og til at kunne tilbyde hans store viden om cykeltrafik og mobilitetsløsninger, i forbindelse med fremtidige rådgivningsopgaver. Pablo har mere end 15 års erfaring fra Aarhus Kommune, som kommunal planlægger (og rådgiver i eget firma), hvor han…

Velkommen til Brit

Brit Hejlemann Olsen Hermansen er Civilingeniørstuderende på 9. semester, og har valgt at tilbringe et semester hos Via Trafik i Aarhus, hvor hun skal arbejde på et spændende projekt om konfliktanalyser i fodgængerfelter. Målet er at finde frem til den mest sikre krydsningsløsning for fodgængere i niveau med den resterende trafik. Projektet foregår i samarbejde…

Velkommen til Ulrik

Ulrik Bjerregård er seniorspecialist i signalanlæg og har mange års erfaringen inde for sit fag. Til dagligt kommer Ulrik til at beskæftige sig med projektering, projektledelse og fagtilsyn på signalanlæg. Han er især ekspert i problemløsning i og omkring signalanlæg, og vi glade for at have ham på vores team.   20.09.2018

Velkommen til Mia

I vores afdeling i Aarhus byder vi velkommen til Mia Valhøj. Hun er ingeniørpraktikant og læser til diplomingeniør på 5. semester på ingeniørhøjskolen Aarhus universitet med speciale i infrastruktur. I praktikperioden er Mia en del af anlægsteamet, og arbejder primært med projektering i 2D og 3D.

Velkommen til Mustafa

Anlægsafdelingen i Via Trafik har også vokseværk. Senest har vi budt velkommen til Mustafa Ercin. han er uddannet civilingeniør fra Aalborg universitet, og har erfaring fra tidligere stillinger hos bl.a. Cowi og Mobilis Danmark. Mustafa har især specialiseret sig i byggeledelse, arbejdsmiljø og udbudsmateriale og kommer til at arbejde med projektering af anlægsprojekter og licitation.…

Velkommen til Christine

I dette efterår har vi ansat en dygtig praktikant fra DTU, Christine Le Fevre Dahl. Christine studerer til diplomingeniør og regner med at være færdig med sin uddannelse i 2020. I sit praktikforløb her hos os, kommer hun til at rykke rundt i forskellige afdelinger og stifter på den måde bekendtskab med flere grene inden…