Vi byder velkommen til Pablo Celis

Den 1. december starter Pablo Celis i Via Trafik. Vi glæder os til at få ham som kollega, og til at kunne tilbyde hans store viden om cykeltrafik og mobilitetsløsninger, i forbindelse med fremtidige rådgivningsopgaver. Pablo har mere end 15 års erfaring fra Aarhus Kommune, som kommunal planlægger (og rådgiver i eget firma), hvor han…

Velkommen til Brit

Brit Hejlemann Olsen Hermansen er Civilingeniørstuderende på 9. semester, og har valgt at tilbringe et semester hos Via Trafik i Aarhus, hvor hun skal arbejde på et spændende projekt om konfliktanalyser i fodgængerfelter. Målet er at finde frem til den mest sikre krydsningsløsning for fodgængere i niveau med den resterende trafik. Projektet foregår i samarbejde…

Velkommen til Ulrik

Ulrik Bjerregård er seniorspecialist i signalanlæg og har mange års erfaringen inde for sit fag. Til dagligt kommer Ulrik til at beskæftige sig med projektering, projektledelse og fagtilsyn på signalanlæg. Han er især ekspert i problemløsning i og omkring signalanlæg, og vi glade for at have ham på vores team.   20.09.2018

Velkommen til Mia

I vores afdeling i Aarhus byder vi velkommen til Mia Valhøj. Hun er ingeniørpraktikant og læser til diplomingeniør på 5. semester på ingeniørhøjskolen Aarhus universitet med speciale i infrastruktur. I praktikperioden er Mia en del af anlægsteamet, og arbejder primært med projektering i 2D og 3D.

Velkommen til Mustafa

Anlægsafdelingen i Via Trafik har også vokseværk. Senest har vi budt velkommen til Mustafa Ercin. han er uddannet civilingeniør fra Aalborg universitet, og har erfaring fra tidligere stillinger hos bl.a. Cowi og Mobilis Danmark. Mustafa har især specialiseret sig i byggeledelse, arbejdsmiljø og udbudsmateriale og kommer til at arbejde med projektering af anlægsprojekter og licitation.…

Velkommen til Christine

I dette efterår har vi ansat en dygtig praktikant fra DTU, Christine Le Fevre Dahl. Christine studerer til diplomingeniør og regner med at være færdig med sin uddannelse i 2020. I sit praktikforløb her hos os, kommer hun til at rykke rundt i forskellige afdelinger og stifter på den måde bekendtskab med flere grene inden…

Velkommen til Sara

Denne sommer har budt på en række nye dygtige medarbejdere i Via Trafik. Bl.a. har vi, i august måned, sagt velkommen til Sara Sonne. Sara er uddannet landskabsarkitekt og har siden sin uddannelse arbejdet med mobilitet og trafikplanlægning. Hun er ansat i Via Trafiks afdeling for trafikplanlægning og kommer i høj grad til at beskæftige…

Velkommen til Anders

Via Trafiks afdeling for trafikanalyser byder velkommen til Anders Yde-Nielsen. Han er færdig uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet, 2017. Anders er specialiseret i trafikmodellering og mikrosimulering, og sidder med sin første opgave for Aarhus Kommune. Han kommer til at have sin daglige gang i vores Birkerød afdeling.   13.09.2018

Nye erfaringer med trafikledelse og ITS til at fremme grøn mobilitet og mindre trængsel fra to ’korridorprojekter’ for biler og busser i København.

Signaloptimering i Kbh

“Målet var at reducere rejsetiden i myldretiden, og det er lykkedes. Det skyldes dels, at vi har fintunet signalerne på strækningen, så de svarer til trafiksituationen i dag, og dels at Københavns Kommune har implementeret den nye kamerateknologi” siger Mogens Møller   Læs den fulde artikel i Ingeniøren:   13.09.2018

Superfortove - et nyt begreb.

Superfortov – et nyt begreb

Vi introducerer et nyt begreb som løftestang for bedre planlægning og projektering af særlige fodgængerområder. Læs om superfortov; hvorfor det er aktuelt, hvad begrebet dækker og hvor, det er relevant. Artikel publiceret i Trafik & Veje, juni-juli 2018: Superfortov – et nyt begreb