Velkommen til Christine

I dette efterår har vi ansat en dygtig praktikant fra DTU, Christine Le Fevre Dahl. Christine studerer til diplomingeniør og regner med at være færdig med sin uddannelse i 2020. I sit praktikforløb her hos os, kommer hun til at rykke rundt i forskellige afdelinger og stifter på den måde bekendtskab med flere grene inden…

Velkommen til Sara

Denne sommer har budt på en række nye dygtige medarbejdere i Via Trafik. Bl.a. har vi, i august måned, sagt velkommen til Sara Sonne. Sara er uddannet landskabsarkitekt og har siden sin uddannelse arbejdet med mobilitet og trafikplanlægning. Hun er ansat i Via Trafiks afdeling for trafikplanlægning og kommer i høj grad til at beskæftige…

Velkommen til Anders

Via Trafiks afdeling for trafikanalyser byder velkommen til Anders Yde-Nielsen. Han er færdig uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet, 2017. Anders er specialiseret i trafikmodellering og mikrosimulering, og sidder med sin første opgave for Aarhus Kommune. Han kommer til at have sin daglige gang i vores Birkerød afdeling.   13.09.2018

Nye erfaringer med trafikledelse og ITS til at fremme grøn mobilitet og mindre trængsel fra to ’korridorprojekter’ for biler og busser i København.

Signaloptimering i Kbh

“Målet var at reducere rejsetiden i myldretiden, og det er lykkedes. Det skyldes dels, at vi har fintunet signalerne på strækningen, så de svarer til trafiksituationen i dag, og dels at Københavns Kommune har implementeret den nye kamerateknologi” siger Mogens Møller   Læs den fulde artikel i Ingeniøren:   13.09.2018

Superfortove - et nyt begreb.

Superfortov – et nyt begreb

Vi introducerer et nyt begreb som løftestang for bedre planlægning og projektering af særlige fodgængerområder. Læs om superfortov; hvorfor det er aktuelt, hvad begrebet dækker og hvor, det er relevant. Artikel publiceret i Trafik & Veje, juni-juli 2018: Superfortov – et nyt begreb

Droner på vej

Skal vi hjælpe med at danne overblik? Droner benyttes til flere opgaver inden for trafikplanlægning. Er der behov for bedre overblik over den kaotiske morgentrafik ved skolerne, ved stationer eller en rundkørsel, kan droner være et godt værktøj. Droner giver mulighed for at opnå det overblik der tit mangles, når man står på jorden og…

Bedre mobilitet. Hvordan?

GÅ HJEM-MØDE:Bedre mobilitet. Hvordan? Trængsel er noget, der påvirker os alle. Via Trafik inviterer til gåhjem-møde med fokus på, hvilke muligheder kommunerne har for at forbedre mobiliteten. Onsdag d. 14. marts Kl. 13 – 15 I dag findes der flere forskellige muligheder for at forbedre mobilitet og fremkommelighed i kommunerne. Vi vil gerne fortælle om…

Fremtidens veje

Vejdirektoratet har bedt os om at hjælpe dem med udarbejdelse af en plan for konkrete initiativer, der fremmer fremkommeligheden for trafikanterne på det strategiske vejnet for 2019 til 2022. Planen skal have særligt fokus på den udvikling, der er sket med styrings- og reguleringsmuligheder, samt evt. andre teknologier indenfor ITS-området, og som også forventes at…

Projekt på Tagensvej

Startskuddet er lydt til en storstilet cykel+bus projekt på Tagensvej. Èn gang om ugen vil en projektgruppe fra Via Trafik sidde på vores pop-up-kontor i Osram Huset på Nørrebro. Her er vi tættere på projektområdet og bygherre (Københavns Kommune). I fællesskab med vores samarbejdspartner, Niras, kan vi præcisere mål og succeskriterierne for projektet. Projektet indeholder…

600 cykelparkeringspladser til Metro Cityringen

Vi glæder os til at kunne tage på karruseltur rundt i København med den nye Metro Cityring. Og vi glæder os især til at kunne parkere cyklen trygt og godt på én af de mange cykelparkeringspladser, som vi har været med til at placere. I efteråret 2017 stillede et team af erfarne rådgivere (trafikingeniører og en landskabsarkitekt)…