Skoleveje i Horsens skal optimeres. Via trafik hjælper Horsens Kommune med optimering af sikkerheden gennem analyser og kortlægning.

Skoleveje optimeres i Horsens

Skoleveje optimeres i Horsens Skoleveje og sikring af disse har fyldt en del i vores arbejde med trafiksikkerhed de seneste år. Sikring af skoleveje er desuden én af vores kernekompetencer og noget, der ligger os meget på sinde. Derfor tilstræber vi også at være opdateret på den nyeste viden og udvikiling inden for området. Vi…

Gå-hjem-møde! Via Trafik inviterer til Gå-hjem-møde, hvor vi fortæller om nogle af de erfaringer, vi har gjort os ifm. med at sikre skoleveje.

Gå-hjem-møde i Aarhus. Sikre skoleveje

GÅ-HJEM-MØDE I AARHUSHvordan gør du din skolevej sikker? VELKOMMEN TIL GÅ-HJEM-MØDE! Vi har gennem de sidste mange år arbejdet kontinuerligt med at forbedre forholdene på skoleveje rundt om i landet. Vi vil meget gerne fortælle om nogle af de erfaringer, vi har gjort os i dette arbejde. Men vi vil også meget gerne høre om…

Trafiksikkerhed er omdrejningspunktet for alt, vi gør i Via Trafik.Trafiksikkerhedsarket er udarbejdet af Via Trafik og er et gratis værktøj til trafiksikkerhedsarbejdet. Det er primært henvendt til kommuner.

Via Trafiksikkerhedsark – GRATIS værktøj til dig!

Via Trafiksikkerhedsarkfor kommuner og andre offentlige myndigheder.Med Via Trafiksikkerhedsark kan du blandt andet: Samle information over alle politiregistrerede uheld og kategorisere dem Vise udviklingen af uheld fordelt på forskellige trafikanter og uheldstyper Skabe et overskueligt, visuelt billede af uheldsudviklingen i din kommune Analysere uheld i kryds og omkring skoler Vi tror på vidensdeling. Derfor har…

Tilgængelighed. Via Trafik har for nyligt undervist Horsens Kommune i tilgængelighed for alle, herunder, hvad tilgængelighed indebærer m.m.

Tilgængelighed – en dag med Kierkegaard

Tilgængelighed – en dag i Horsens Med Kierkegaard ” (…) naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der” (Kierkegaard, SV bd. 18 s. 92). Som Kierkegaard så fint beskriver, er det…

Superfortov - et nyt begreb.

Superfortov – et nyt begreb

Superfortov: Via Trafik introducerer hermed et nyt begreb,  som fungerer som løftestang for bedre planlægning og projektering af særlige fodgængerområder. SUPERFORTOV – ET NYT BEGREB Har vi brug for et ord, der favner prioritering af fodgængere? Gennem flere år har vi prioriteret fremkommeligheds- og mobilitetstiltag for øget mobilitet og bylivskvalitet. Alle tiltag berører fodgængere, men…

Tagensvej-projekt er skudt i gang.Startskuddet er lydt til en storstilet cykel- og busoptimering på Tagensvej. Via Trafik hjælper Københavns Kommune med opgaven.

Tagensvej – Cykel- og busoptimering

Startskuddet er lydt til en storstilet cykel- og busprojekt på Tagensvej. Èn gang om ugen vil en projektgruppe fra Via Trafik sidde på vores pop-up-kontor i Osram Huset på Nørrebro. Her er vi tættere på projektområdet og bygherre (Københavns Kommune). I fællesskab med vores samarbejdspartner, Niras, præciserer vi mål og succeskriterierne for projektet. Projektet indebærer:…

Cykelparkering til Metro Cityringen. Via Trafik bidrager til at gøre de Københavnske cykelvilkår til nogle af de bedste i verden.

Cykelparkering: 600 nye pladser til Metro Cityringen

CYKELPARKERING UDVIDES TIL 600 NYE PLADSER I KØBENHAVN! Vi hjælper med at skabe mere og bedre cykelparkering i København. Cykelparkeringen i København skal nemlig udvides ved Metro Cityringen. Vi ser frem til at kunne tage på karruseltur rundt i København med den nye Metro Cityring. Især ser vi frem til at kunne parkere cyklen trygt…

Byudvikling i Thisted. Thisted er en by i rivende udvikling. Det er med stor glæde, at Via Trafik og SLA sammen udarbejder en vi­sionær og sammenhængende Udviklings- og Infrastrukturplan for byen.

Byudvikling og ny infrastruktur i Thisted

Der står byudvikling på menuen når Via Trafik og SLA sammen udarbejder en vi­sionær og sammenhængende Udviklings- og Infrastrukturplan for byen. Vi ser frem til et godt samarbejde. Thisted Kommunes stra­tegiplan: Thy på forkant, der kendetegner sig ved at være usædvanlig skarp og konkret, fokuserer på at skabe en fælles identitet omkring natur, stærke oplevelser, turisme,…